Polityka prywatności witryny internetowej Orsted.pl

1. Postanowienia ogólne. Wstęp

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie europejskie rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”, w związku z czym chcielibyśmy Państwa zapewnić, że przetwarzane przez nas dane osobowe są bezpieczne oraz poinformować o przysługujących Państwu uprawnieniach.

Chcąc chronić Państwa prywatność a w naszym serwisie internetowym przygotowaliśmy Politykę prywatności, aby poinformować, o tym w jaki sposób posługujemy się Państwa danymi osobowymi, które w ramach naszego serwisu internetowego orsted.pl będziemy przetwarzać. W niniejszej Polityce prywatności znajdą Państwo również procedury, które stosujemy, by zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych, informacje o sposobach zbierania i wykorzystywania danych osobowych jak również wszelkie inne niezbędne wiadomości na temat ich przetwarzania na naszej stronie internetowej.

Korzystając z naszej witryny internetowej lub przesyłając za jej pośrednictwem jakiekolwiek dane osobowe, akceptują Państwo jednocześnie treść niniejszej Polityki prywatności oraz wyrażają zgodę na zbieranie i wykorzystywanie informacji, które są nam udzielane. W przypadku braku akceptacji treści Polityki prywatności prosimy, aby Państwo nie odwiedzali naszego serwisu internetowego i nie korzystali z oferowanych na nim usług.

Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany treści Polityki prywatności. W przypadku dokonania jakichkolwiek istotnych zmian w jej treści, niezwłocznie umieścimy na naszym serwisie widoczne powiadomienie. Jeśli po publikacji zmian Państwo nadal będziecie korzystać z naszej strony internetowej, oznaczać to będzie, że wyrażają Państwo zgodę na wprowadzone przez nas zmiany. Zachęcamy również do systematycznego odwiedzania tej strony i sprawdzania zamieszczonych na niej wiadomości.

Oprócz niniejszej Polityki prywatności posiadamy również politykę dotycząca plików cookies. Link do polityki cookies znajdą Państwo tutaj.

Jednocześnie, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, że z uwagi na to, że dysponujemy innymi witrynami internetowymi i otrzymujemy przez to dostęp do danych o naszych klientach, gościach, dostawcach, udziałowcach i innych podmiotach, na każdej z nich obowiązują inne Polityki prywatności.

Zaznaczamy również, że otrzymujemy między innymi dane o naszych klientach, gościach, dostawcach, udziałowcach i innych podmiotach, stąd też na naszych innych witrynach internetowych obowiązywać będą inne Polityki prywatności.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszych zasad, Państwa danych osobowych lub zasad obowiązujących na naszej stronie internetowej, uprzejmie prosimy o kontakt z adresem mailowym info@orsted.com.

Mając na uwadze powyższe oraz realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2. RODO informujemy, że:

2. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są następujące podmioty:

Ørsted Services A/S, zarejestrowana w Danii, nr CVR 27446458, pod adresem Kraftværksvej 53, DK-7000 Fredericia, tel. +45 99 55 11 11, adres e-mail: info@orsted.com.

Oraz

Ørsted A/S, zarejestrowana w Danii, CVR nr 36213728, pod adresem Kraftværksvej 53, DK-7000 Fredericia, tel. +45 99 55 11 11, adres e-mail: info@orsted.com.

(dalej jako „ADO”).

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zasad niniejszej Polityki prywatności mogą być kierowane na adres Kraftværksvej 53, DK-7000 Fredericia, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: info@orsted.com

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej jako „IODO”) , który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych, a z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: info@orsted.com. IODO udzieli Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zasad niniejszej Polityki prywatności.

3. Zakresprzetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy wyłącznie niezbędne Państwa dane. W poniższej tabeli przedstawiamy w jaki sposób przetwarzamy poszczególne Państwa dane i kiedy są one zbierane. Zalecamy, by nie przesyłali Państwo danych wrażliwych podczas korzystania z naszej witryny.

Dane osobowe, które przetwarzamy przekazywane nam są od Państwa w sposób bezpośredni, podczas:

 1. Wypełniania formularzy rekrutacyjnych online na naszej witrynie internetowej;
 2. Korzystania z treści udostępnionych na naszych kontach w serwisach: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn oraz YouTube;
 3. Korzystania przez Państwa z funkcjonalności serwisów: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn oraz YouTube, zamieszczania komentarzy pod postami zamieszczonymi na naszym koncie w serwisach Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn oraz YouTube;
 4. Korzystania przez Państwa z funkcjonalności serwisów Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn oraz YouTube polubienia postów publikowanych na naszym kontach w serwisach Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn oraz YouTube;
 5. Prowadzenia działań promujących produkty i nasze usługi, np. poprzez zamieszczanie zdjęć;
 6. Wypełniania obowiązków podatkowych, jeśli takie powstaną w wyniku prowadzonych przez Administratora działań marketingowych;
 7. Dostosowywania treści zamieszczanych na naszych koncie w serwisach Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn oraz YouTube do Państwa zainteresowań,
 8. Korzystania z naszych usług cyfrowych (za pomocą witryny internetowej lub aplikacji mobilnej).

Dane są zbierane w sposób pośredni podczas publikacji zdjęć lub nagrań wykonanych przez osoby trzecie, a zawierających Państwa wizerunek.

Dane osobowe, które zbieramy podczas ww. działań to:

 • Imię,
 • Nazwisko
 • Adres e-mail,
 • Login oraz nazwa konta w serwisach Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn oraz YouTube,
 • Informacje zamieszczane w komentarzach pod postami Ørsted publikowanymi w serwisach Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube bądź innych mediach społecznościowych Ørsted,
 • Wizerunek,
 • Informacje o najczęściej otwieranych materiałach dostępnych na naszym koncie w serwisach Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn oraz YouTube,
 • Adres IP,
 • Informacje o Państwa zachowaniu na naszych stronach,
 • Informacje o kliknięciach naszych reklam, w tym na stronach internetowej innej organizacji lub firmy.

Zaznaczamy, że Ørsted Services A/S razem z Facebookiem i LinkedIn jest wspólnym administratorem danych w zakresie gromadzenia Państwa danych osobowych, podczas odwiedzania naszej witryny internetowej, odwiedzania naszych kont w mediach społecznościowych bądź korzystania z naszych usług cyfrowych.

Celem przetwarzania ww. danych osobowych jest umożliwienie nam otrzymywania anonimowych informacji z mediów społecznościowych o osobach odwiedzających serwisy społecznościowe naszej firmy. Ponadto celem wtyczek mediów społecznościowych jest umożliwienie Państwu udostępniania treści z usług cyfrowych Ørsted w mediach społecznościowych. Naszym celem pozostaje również umożliwienie udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania skierowane do nas poprzez nasze konta w mediach społecznościowych.

W tym celu Państwa dane osobowe zbierane są sposób bezpośredni, podczas odwiedzania konta naszej firmy na poszczególnych serwisach internetowych bądź poprzez wysyłanie przez Państwa różnego rodzaju zapytań za pośrednictwem tychże mediów społecznościowych.

Zbierane są także informacje ściśle techniczne dotyczące wszystkich osób, które odwiedzają naszą witrynę, do których zaliczyć można przede wszystkim: adres IP, informacje techniczne na temat przeglądarki internetowej (typ, wersja, system operacyjny), sposób zbierania informacji za pomocą plików cookies. Informujemy, że w odniesieniu do plików cookies używamy narzędzi statystycznych. Więcej informacji w Polityce cookies tutaj.

Informujemy, że nasza witryna internetowa jest dedykowana tylko dla osób pełnoletnich. Jeśli z posiadanych przez nas informacji będzie wynikać, że z naszego serwisu korzysta osoba niepełnoletnia oraz że przechowujemy dane osobowe takiej osoby, wówczas usuniemy te dane tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia nam świadczenia usług, prowadzenia witryny internetowej, poprawy obsługi klienta oraz rozwijania i ulepszania naszych usług cyfrowych (zarówno pod względem funkcjonalności, jak i systemu).

Celem, dla którego Państwa dane osobowe będą przetwarzane jest pozyskiwanie wiedzy o użytkownikach serwisów społecznościowych Ørsted oraz komunikacja z użytkownikami serwisów społecznościowych Ørsted. Ponadto uzasadnione interesy Ørsted polegają na oferowaniu interesującej witryny internetowej, która działa optymalnie i na której można udostępniać treści w mediach społecznościowych.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa powyżej, możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki wyraziliście Państwo zgodę. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO będzie trwało do chwili złożenia przez Państwa oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach naszej witryny internetowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub do momentu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Odbiorcy danych osobowych

 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  1. Partnerzy biznesowi,
  2. Przedsiębiorstwa grupy Ørsted – pełna lista przedsiębiorstw Ørsted znajduje się w naszym raporcie rocznym, który mogą Państwo znaleźć tutaj,
  3. Instytucje finansowe współpracujące z nami,
  4. Władze publiczne,
  5. Podmioty sektora energetycznego (w szczególności dostawcy energii, firmy dystrybucyjne),
  6. Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Ørsted, m.in. dostawcom, w tym dostawcom usług IT oraz dostawcom towarów, kancelariom prawnym, firmom księgowym, agencjom marketingowym, agencjom public affairs – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 • W odniesieniu do podmiotów wymienionych w pkt VI ust. a) pkt 1-5 Państwa dane osobowe będą udostępniane również ich:
  1. Pracownikom, współpracownikom, dyrektorom, przedstawicielom, doradcom,
  2. Podmiotom, którym powierzono wykonywanie zadań w ramach działania danego podmiotu sektora energetycznego, instytucji finansowych, w tym w szczególności podmiotom pełniącym funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających,
  3. Jednostkom organizacyjnym i podmiotom podległym.
 • c) w szczególnych sytuacjach ADO zastrzega sobie prawo do przekazania bądź powierzenia Państwa danych osobowych innym podmiotom, jednakże tylko na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych osobowych bądź umowy podpowierzenia danych osobowych, zachowując przy tym co najmniej takie same zasady, jak w przypadku niniejszej Polityki prywatności oraz gwarantując Państwu zgodność treści ww. umów z RODO.

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza terenem Unii Europejskiej. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza UE/EOG. Prosimy o kontakt, jeśli chcą Państwo uzyskać listę odpowiednich krajów poza UE/EOG.

Podstawą prawną do przekazywania Państwa danych osobowych do krajów spoza UE/EOG są przede wszystkim klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych do krajów trzecich, które zostały opublikowane przez Komisję Europejską.

8. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane czasowo, tj. na czas niezbędny do osiągnięcia wyznaczonego celu, jednakże nie dłużej niż dwa lata od momentu odwiedzenia naszej witryny internetowej. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną trwale usunięte z naszej bazy danych, jak również z baz danych wszystkich podmiotów przetwarzających, którym dane osobowe przekazaliśmy. Mogą Państwo również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych bądź złożyć wniosek o usunięcie danych na adres elektroniczny info@orsted.com.

W przypadku wizerunku znajdującego się na stronie internetowej będzie on przechowywany nie dłużej niż na pięć lat od momentu umieszczenia go na naszej witrynie, za wyłączeniem sytuacji, gdy podpisaliście Państwo umowę licencyjną, wtedy okres ten wynosi 20 lat, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności wymagające dłuższego przechowywania danych. W przypadku osób udostępniających swój wizerunek na podstawie umów, dane są przechowywane przez okres wskazany w umowach podpisanych przez Państwa z rzeczonymi agencjami.

9. Prawa podmiotów danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych wyrażonej przez Państwa w każdym momencie bez podawania przyczyny zgodnie z art. 7 RODO,
 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, tj. żądania od ADO informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, uzyskania ich kopii, a także informacji na temat: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców bądź kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione w okresie ich przechowywania lub o kryteriach ich ustalania, praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru i innych,
 • Prawo żądania niezwłocznego sprostowania bądź uzupełnienia swoich danych osobowych w przypadku powzięcia informacji, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez nas są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne zgodnie z art. 16 RODO,
 • Prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, z zastrzeżeniem, że usunięcie swoich danych osobowych jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy nie zaistnieją jakiekolwiek podstawy prawne upoważniające nas do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 19 RODO,
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO i z zastrzeżeniami ujętymi w art. 18 RODO,
 • Prawo przeniesienia swoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO, w tym do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych dotyczących Państwa.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO): ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: (22) 531 03 00.

W celu skorzystania z praw wymienionych w pkt IX ust. a)-g) prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem info@orsted.com. W przypadku, gdy dojdzie do sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie przepisów art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, zostaną Państwo o tym niezwłocznie poinformowani.

Wskazujemy również, że wymienione w pkt IX ust. a)-h) uprawnienia nie posiadają absolutnego charakteru, co oznacza, że w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z obowiązującymi przepisami odmówić Państwu ich spełnienia

10. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych na naszej witrynie internetowej jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia przez ADO działań w celu realizacji celu dla którego niniejszy serwis został stworzony.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na serwisie internetowym prawodlaludzi.pl nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO, jak również nie dochodzi do profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4) RODO.

12. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do jej aktualizacji i zmiany. W przypadku istotnej zmiany treści niniejszej Polityki prywatności zostaną Państwo o tym poinformowani.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 30 października 2020 roku.

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności: październik 2020 roku.