Co dla mieszkańców wybrzeża oznacza budowa morskiej farmy wiatrowej?

W ciągu ostatniej dekady Ørsted zainwestował w Wielkiej Brytanii ponad 10 miliardów funtów w budowę morskich farm wiatrowych. Każda inwestycja to szansa dla społeczności przybrzeżnych, wsparcie rozwoju lokalnych obiektów, tworzenie miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji czy rozwój konkurencyjnych, zorientowanych na eksport lokalnych łańcuchów dostaw. Podobne cele stawiamy sobie w Polsce.

 

 

Employees
Fot. Technicy farm wiatrowych w bazie operacyjnej w Barrow-in-Furness w Cumbrii.

 

Dobry przykład: Ponowny rozkwit portu w Grimsby


Dawniej największy port rybacki na świecie, Grimsby doświadczył skutków postindustrialnego upadku, gdy kluczowa dla jego dawnej świetności gałąź gospodarki – rybołówstwo- została ograniczona. Współpracując z przemysłem, nadmorskie miasto opracowało nową wizję skoncentrowaną na morskiej energetyce wiatrowej i sektorze energii odnawialnej. Zapraszamy do obejrzenia filmu, podsumowującego, jak morska energetyka wiatrowa pomogła odwrócić los Grimsby i jego mieszkańców wspierając zielony, zrównoważony rozwój regionu.
Grimsby

Dajemy coś od siebie

Firma Ørsted ugruntowała swoją pozycję w społecznościach przybrzeżnych, w których działa. Odkąd otworzyliśmy nasze biuro w porcie Grimsby w 2014 roku, nasze inwestycje, w tym rozwój naszego centrum operacyjnego i konserwacyjnego East Coast Hub, którego koszt sięgnął 10 milionów funtów, pomogły tchnąć nowe życie w wybrzeże. Nasz obiekt został zbudowany przez lokalną firmę Hobson and Porter, obsługuje go obecnie ponad 370 pracowników. Stworzyliśmy nowe miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji, które będą potrzebne przez wiele lat.

 

Walney

Rozwijanie konkurencyjnego, lokalnego łańcucha dostaw

Jesteśmy zaangażowani w rozwijanie konkurencyjnych, lokalnych łańcuchów dostaw, które nie tylko służą budowie, eksploatacji i konserwacji lokalnych farm wiatrowych, ale także mają wpływ na inne rynki, na których działamy. Ørsted ściśle współpracuje z lokalnymi firmami w celu realizacji znaczących projektów infrastrukturalnych, pomagając tym samym generować regionalny rozwój gospodarczy.

 

people

Szansa dla mieszkańców wybrzeża

Morska energetyka wiatrowa tworzy dobrze płatne, trwałe, wymagające wysokich kwalifikacji miejsca pracy w społecznościach przybrzeżnych inspirując młodych ludzi na tych obszarach i podnosząc ich aspiracje. Do 2030 r. morska energetyka wiatrowa może zapewnić bezpośrednio ponad 27 000 miejsc pracy i znacznie więcej w ramach całego łańcucha dostaw. W Wielkiej Brytanii Ørsted promuje kariery związane z naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i matematyką oraz współpracuje z krajowymi i regionalnymi organizacjami szkoleniowymi i edukacyjnymi, aby rozwijać naszych przyszłych pracowników. Dla przykładu nawiązaliśmy współpracę z Grimsby Institute w Grimsby oraz Furness College w Barrow-in-Furness, aby zapewnić trzyletni program praktyk dla techników turbin wiatrowych. Wspieramy również organizacje charytatywne, takie jak Teach First, koncentrującą się na usuwaniu nierówności edukacyjnych.

 

Pozytywny wpływ na społeczność

Chcemy mieć pozytywny i trwały wpływ na społeczności, w których działamy. Jesteśmy dumni z tego, że wspieramy lokalne projekty społeczne i środowiskowe poprzez nasze fundusze na cele społeczne, które w Wielkiej Brytanii co roku dostarczają około 1,3 miliona funtów na rzecz realizacji wysokiej jakości projektów w regionach, w których działamy.

 

 

Doświadczenie pracy na farmie wiatrowej