Jak dołączyć do zrównoważonego łańcucha dostaw? 

Zostań dostawcą Ørsted


Dostawcy Ørsted odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu, jakim jest dla nas pozycja globalnego lidera w obszarze zrównoważonej energii. Cenimy długofalowe relacje z dostawcami i nieustannie poszukujemy nowych partnerów, którzy pomogą nam w realizacji projektów na nowych rynkach w ramach naszego globalnego portfolio. 

Możliwości współpracy są dostępne w całym naszym łańcuchu dostaw, zarówno bezpośrednio w Ørsted, jak i u naszych dostawców klasy Tier1, z którymi pracujemy przy realizacji lądowych i morskich farm wiatrowych oraz innych projektów z zakresu infrastruktury energetycznej. 

Poniżej znajdziesz przydatne informacje na temat procesu zakupowego Ørsted oraz naszych oczekiwań wobec dostawców. 

Przeczytaj nasz przewodnik i dowiedz się, jak krok po kroku nawiązać współpracę z Ørsted

 
An Ørsted employee wearing protective gear watches on at a helicopter in the distance.

Chcę zarejestrować się jako dostawca Ørsted

Pierwszym krokiem jest rejestracja na Portalu Zakupowym Ørsted. Umożliwi nam to kontakt, gdy będziemy poszukiwać nowych dostawców towarów i usług. Z Portalu Zakupowego Ørsted korzystamy również podczas procedury przetargowej, co oznacza, że Twoja organizacja musi być zarejestrowana, jeśli chcesz wziąć udział w przetargu.

Chcę wziąć udział w procesie przetargowym


W zależności od rodzaju przetargu, należy postępować zgodnie z jedną z dwóch procedur:

Postępowanie przetargowe niepodlegające unijnej dyrektywie sektorowej


 1. Zgłoś swoje zainteresowanie udziałem w przetargu otwartym i/lub otrzymaj zaproszenie do udziału. Jedynie dostawcy zarejestrowani na Portalu Zakupowym Ørsted są brani pod uwagę w procesie przetargu.  Na portalu znajdziesz pełne zestawienie otwartych przetargów.  

 2. Złóż wniosek za pomocą naszego narzędzia online, które działa zgodnie z zasadą sprawiedliwego traktowania. Jeśli zostaniesz zaakceptowany lub zaproszony do udziału w przetargu, otrzymasz instrukcje dotyczące korzystania z narzędzia.

 3. Negocjacje cenowe w ramach ostatniej rundy mogą odbywać się w drodze aukcji online. Jeśli tak się stanie, otrzymasz możliwość przygotowania się do aukcji.

 4. Decyzję o wyborze dostawcy i udzieleniu zamówienia podejmuje Ørsted
 

Postępowanie przetargowe podlegające unijnej dyrektywie sektorowej (dyrektywa 2014/25/UE)


 1. Dowiedz się, jakie są wymagania dotyczące przetargu i wstępnej kwalifikacji. Ogłoszenia o zbliżających się procedurach przetargowych są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Tutaj  można również znaleźć informacje na temat otwartych przetargów. 

 2. Jeśli przetarg dotyczy projektu morskiej energetyki wiatrowej, zarejestruj się w systemie kwalifikacji Achilles Utilities NCE. Musisz być również zarejestrowany na Portalu Zakupowym Ørsted.

 3. Skontaktuj się z Ørsted, aby złożyć wniosek o wstępną kwalifikację. Zostaniesz wstępnie zakwalifikowany tylko wtedy, gdy spełnisz minimalne wymagania. W niektórych przypadkach istnieje ograniczenie liczby wnioskodawców, którzy mogą zostać wstępnie zakwalifikowani. 

 4. Jeśli zostałeś wstępnie zakwalifikowany, otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w negocjacjach umowy.

 5. Negocjacje cenowe w ramach ostatniej rundy mogą odbywać się w drodze aukcji online. Jeśli tak się stanie, otrzymasz możliwość przygotowania się do aukcji.

 6. Ørsted udziela zamówienia na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, według szeregu kryteriów, które często obejmują zarówno cenę, jak i jakość. Ørsted publikuje ogłoszenie o udzielonych zamówieniach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Co muszę zrobić, aby zostać zrównoważonym dostawcą?


Jako firma zaangażowana w budowanie bardziej zrównoważonego świata, oczekujemy od wszystkich naszych dostawców przestrzegania określonych standardów społecznych, środowiskowych i etycznych, które zostały przedstawione w naszym Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych.

Kodeks Postępowania został włączony do naszego globalnego procesu zakupowego na mocy Programu odpowiedzialnego partnera biznesowego. Ten Program umożliwia nam ocenę tego, w jakim stopniu nasi dostawcy przestrzegają Kodeksu, a także umożliwia współpracę z nimi w celu wspierania rzeczywistego postępu i ciągłego doskonalenia w zakresie działań społecznych, środowiskowych i etycznych.

Dowiedz się więcej o naszym Programie odpowiedzialnego partnera biznesowego. 

 
Często zadawane pytania
 • Jakie są kolejne kroki po zarejestrowaniu się jako potencjalny dostawca?
  Podczas rejestracji na Portalu Zakupowym Ørsted utworzony zostaje profil dla Twojej organizacji. Ten profil jest widoczny dla Ørsted, co pozwala nam znaleźć odpowiednich dostawców, których możemy zaprosić do przetargu. Należy mieć na uwadze, że rejestracja nie jest gwarancją zaproszenia do udziału w przetargu, przyznania Ci jakikolwiek kontraktu lub kontaktu ze strony Ørsted. Otrzymasz dane do logowania, dzięki czemu będziesz mógł uzyskać dostęp do swojego profilu, edytować go oraz składać oferty w otwartych przetargach. Pamiętaj, aby na bieżąco aktualizować swój profil.
 • Mam problem z zarejestrowaniem się na Portalu Zakupowym. Gdzie mogę znaleźć pomoc?
  Portal jest hostowany przez zewnętrznego dostawcę o nazwie Jaggaer. Szczegółowe instrukcje dotyczące rejestracji jako dostawca można znaleźć zarówno w przewodnikach w formacie PDF, jak i wideo. Jeśli masz problemy techniczne, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego Jaggaer.
 • Czy mogę uzyskać kontakt do konkretnej osoby lub działu w Ørsted?
  Na Portalu Zakupowym masz wgląd do otwartych przetargów z każdego obszaru naszej działalności biznesowej i możesz składać oferty w odpowiedzi na te przetargi. W związku z tym nie ma potrzeby kontaktować się z konkretnym działem lub osobą. W międzyczasie, tak długo jak Twoja organizacja jest zarejestrowana na Portalu, wszystkie działy Ørsted poszukujące dostawców będą mogły znaleźć Twój profil i w razie potrzeby skontaktować się z Tobą.
 • Skąd mam wiedzieć, czy dana procedura przetargowa podlega unijnej dyrektywie sektorowej (dyrektywa 2014/25/UE)?
  Jeżeli dana procedura przetargowa podlega tej dyrektywie, będzie to wyraźnie zaznaczone w opisie procedury znajdującej się w wykazie otwartych przetargów.. Jeżeli nie jest to określone, procedura przetargowa nie podlega tej dyrektywie.

Chcę dowiedzieć się więcej


Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnych informacji na tej stronie, skontaktuj się z nami pisząc na adres supplier@orsted.com.

Program odpowiedzialnego partnera biznesowego

Nasze podejście do współpracy z dostawcami i partnerami joint venture w celu poprawy społecznych, środowiskowych i etycznych standardów naszego łańcucha dostaw.