Razem dbamy o bioróżnorodność oceanów

Łączymy działania na rzecz klimatu i różnorodności biologicznej oceanów


We współpracy partnerskiej z WFF szukamy sposobów wspierania szybkiego przejścia na energię odnawialną, przy jednoczesnym rozwiązaniu światowego kryzysu różnorodności biologicznej.


Od różnorodności życia na ziemi zależy możliwość jego podtrzymania. Jednak bioróżnorodność zanika w zastraszającym tempie: populacja ssaków, ptaków, ryb, gadów i płazów zmniejszyła się średnio o 68% od 1970 roku.Tendencję tę przyspieszają zmiany klimatu, a jednym z najskuteczniejszych rozwiązań tego problemu jest przyspieszenie globalnego przejścia z paliw kopalnych na energię odnawialną.

Dobra wiadomość jest taka, że już się to dzieje. Rządy na całym świecie mają ambitne plany zwiększenia zdolności wytwarzania zielonej energii zarówno w celu zwalczania zmian klimatycznych, jak i zwiększenia swojej niezależności energetycznej. Oczekuje się, że w tym dziesięcioleciu globalna wydajność zainstalowanych farm wiatrowych wzrośnie siedmiokrotnie.

Jednak postęp ten musi odbywać się w sposób wspierający i wzmacniający różnorodność biologiczną w kruchych środowiskach, których on dotyczy – zwłaszcza w kontekście różnorodności biologicznej oceanów.

Wspólnie z WWF wierzymy, że możemy to osiągnąć.


Dlaczego zdecydowaliśmy się na współpracę?


Ørsted i WWF to dwie organizacje realizujące przejrzyste i uzupełniające się programy różnorodności biologicznej: w Ørsted pragniemy wywrzeć pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną netto w przypadku wszystkich nowych projektów w zakresie energii odnawialnej, które będziemy realizować od 2030 r., natomiast organizacja WWF wystosowała wyraźny apel o powstrzymanie i odwrócenie utraty różnorodności biologicznej do tego samego roku. 

Zmiany klimatu i utrata różnorodności biologicznej to ściśle ze sobą powiązane kryzysy. Wierzymy, że łącząc naszą wiedzę fachową w zakresie morskiej energii wiatrowej i ochrony przyrody, możemy wspólnie znaleźć konkretne rozwiązania tych problemów.

Wspólnie chcemy zaprezentować rządom i przemysłowi działania, które można podjąć, poprzez ustanowienie nowego standardu ochrony i przywrócenia różnorodności biologicznej przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz zachęcenie innych do przyłączenia się do nas i wytwarzania morskiej energii wiatrowej, która ma pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną oceanów.

Musimy zmienić nasze myślenie, aby przyspieszyć opracowanie nowych rozwiązań dotyczących tego, jak energia odnawialna i przyroda mogą współistnieć na morzu”

 

– Marco Lambertini, dyrektor generalny, WWF International

Przywracanie bioróżnorodności w Morzu Północnym


Jednym z większych wyzwań jest poznanie środków korzystnych dla morskiej różnorodności biologicznej w kontekście budowy instalacji przybrzeżnych oraz zapewnienie pozytywnego wpływu na różnorodność biologiczną przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Nasze działania rozpoczynamy od projektu wspólnie realizowanego z DTU Aqua w Danii. Ma on na celu znalezienie metod przywracania populacji ostryg jadalnych i małży końskich.

Niegdyś te dwa gatunki licznie występowały w Morzu Północnym. Uważa się je za „budowniczych ekosystemów” ze względu na zdolność tworzenia raf biogennych (czyli złożonych ze stworzeń żywych, a nie tylko skał). Rafy te zapewniają innym gatunkom pożywienie, schronienie i tereny lęgowe, a ich powierzchnie porastają glony i miękkie koralowce. Codziennie rafy te filtrują również hektolitry wody, poprawiając jej jakość i przejrzystość.

Obecnie na tym obszarze populacje obu gatunków są znacznie mniej liczebne w wyniku kilkudziesięcioletniej działalności człowieka, która fizycznie je uszkodziła. Na czerwonej liście komisja OSPAR umieściła siedliska raf małży końskich jako „zagrożone”, a ostrygi jadalne w Europie sklasyfikowała jako „gatunek zagrożony” w regionie Morza Północnego.

Celem projektu jest ustanowienie metod i procedur zwiększania liczebności i rozwoju tych dwóch gatunków oraz ponownego ich zadomowienia się w środowisku naturalnym. Partnerzy chcą też ustanowić co najmniej jedną komercyjną rafę biogenną w duńskiej części Morza Północnego, czyli w cieśninie Kattegat, która zapewni okolicy natychmiastowe korzyści. Po zakończeniu projektu metody i wyniki podamy do publicznej wiadomości.

Co oznacza pozytywny wpływ netto na różnorodnośćbiologiczną?
Pozytywny wpływ netto na różnorodność biologiczną to rzeczywista poprawa różnorodności biologicznej i polepszenie stanu środowiska. Oznacza to nie tylko minimalizowanie i łagodzenie nieuniknionych skutków, ale również zwiększenie różnorodności biologicznej i odbudowę ekosystemów, które już są zagrożone z powodu zmian klimatu i utraty różnorodności biologicznej.

Projekty morskiej energetyki wiatrowej realizowane w odpowiedni sposób mogą zwiększyć różnorodność biologiczną oceanów i polepszyć stan środowiska.

 

– Mads Nipper, dyrektor generalny, Ørsted

Informacje o WWF


WWF jest niezależną organizacją zajmującą się ochroną przyrody. Popiera ją ponad 30 milionów osób. Działa w prawie 100 krajach. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego planety i zbudowanie przyszłości, w której ludzie żyją w harmonii z przyrodą, poprzez ochronę różnorodności biologicznej na świecie, zapewnienie zrównoważonego wykorzystania odnawialnych zasobów naturalnych oraz ograniczanie zanieczyszczeń i marnotrawstwa. Więcej informacji o WWF znajduje się na www.wwf.org.

ŚRODOWISKO NATURALNE

Rozwijanie energii odnawialnej w zgodzie z różnorodnością biologiczną

Jako światowy lider w dziedzinie zielonej energii, naszym obowiązkiem jest wnieść pozytywny wkład zarówno w klimat, jak i środowisko naturalne.