Przyłącz się do działań najbardziej zrównoważonej firmy energetycznej na świecie, która podejmuje inicjatywy na rzecz ochrony klimatu 


Ørsted jest uznawana za najbardziej zrównoważoną firmę energetyczną na świecie od 2019 roku według rankingu Corporate Knights' Global 100. 
Aktywnie działamy na rzecz powstrzymania wzrostu temperatury na Ziemi poniżej granicy 1,5°C. W tym celu wspieramy rządy i przedsiębiorców w ich dążeniu do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 
18.01.2022

Nic nie usprawiedliwia opóźnień w działaniach na rzecz ochrony klimatu. Istnieją już technologie umożliwiające efektywną, niskoemisyjną transformację. Liderzy klimatyczni – rządy i przedsiębiorcy – muszą teraz podjąć zdecydowane kroki w celu ograniczenia emisji.  

W Ørsted dążymy do osiągnięcia neutralności klimatycznej w całym naszym łańcuchu wartości do 2040 roku. Chcemy zachęcić wszystkich interesariuszy do wprowadzania ambitnych zmian, abyśmy wspólnie budowali obiecującą przyszłość.  

Oto kilka porad od najbardziej zrównoważonej firmy energetycznej na świecie, jak przyspieszyć działania na rzecz ochrony klimatu w 2022 roku. 


Przejdź do działania 


Zainspiruj się naszą transformacją

Nauka mówi nam, że aby uniknąć katastrofy klimatycznej, musimy do 2030 roku zmniejszyć globalne emisje gazów cieplarnianych co najmniej o połowę, niestety emisje z roku na rok nadal rosną. 

Ponieważ energia odpowiada za 73% wszystkich światowych emisji, zastąpienie paliw kopalnych energią odnawialną jest głównym narzędziem walki ze zmianą klimatu. 

W ciągu niespełna dekady przekształciliśmy się z jednego z najbardziej emisyjnych koncernów energetycznych w Europie w najbardziej zrównoważoną firmę energetyczną na świecie. Teraz chcemy pomóc wam, rządom i przedsiębiorcom, w realizacji waszych planów . 

Nasza wizja to stworzenie świata, zasilanego wyłącznie odnawialnymi źródłami energii.  


Zostań światowym liderem klimatycznym


Prawdziwe działania na rzecz ochrony klimatu wymagają natychmiastowego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez globalną wspólnotę. 

Zobacz nasze wideo z CEO Madsem Nipperem i przeczytaj naszą listę konkretnych działań, które muszą zostać natychmiast podjęte. 

Twój partner w walce ze zmianami klimatu 


W Ørsted każdego dnia staramy się iść o krok dalej i działać skuteczniej na rzecz naszej planety. 

Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia neutralności emisyjnej w wytwarzaniu energii i działalności operacyjnej do 2025 roku, a naszym kolejnym celem jest dekarbonizacja naszego łańcucha dostaw. 

Jesteśmy pierwszą firmą energetyczną na świecie, która posiada potwierdzony naukowo cel neutralności emisyjnej, obejmujący nasz cały łańcuch wartości. 

Zobowiązaliśmy się również do zapewnienia pozytywnego wpływu netto na bioróżnorodność wszystkich nowych projektów w zakresie energii odnawialnej, które będziemy realizować najpóźniej od 2030 roku. 

Jako globalny lider w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej, jesteśmy pionierem nowych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej w różnych lokalizacjach na całym świecie i jesteśmy dumni, że od 2019 roku jesteśmy najbardziej zrównoważoną firmą energetyczną na świecie. Pilne działania na rzecz klimatu zawsze znajdują się na szczycie naszej listy rzeczy do zrobienia. Jeśli jest to również jednym z twoich priorytetów, razem możemy stworzyć zupełnie nowy świat. 

Najczęściej zadawane pytania 
 • Co sprawia, że Ørsted jest najbardziej zrównoważoną firmą energetyczną na świecie?

  Ørsted została uznana za najbardziej zrównoważoną firmę energetyczną na świecie w 2019, 2020, 2021 i 2022 roku według rankingu Global 100. 

  W tym roku uplasowaliśmy się na siódmym miejscu na świecie pod względem najbardziej zrównoważonej firmy. W 2020 roku zostaliśmy sklasyfikowani jako najbardziej zrównoważona firma na świecie

  Według Corporate Knights, na nasze miejsce w rankingu w 2022 roku mają wpływ następujące czynniki*:

  • wysoki odsetek przychodów (69%) uzyskanych z energii odnawialnej
  • nasze niezmiennie wysokie wyniki w zakresie ochrony klimatu, gdzie zmniejszyliśmy intensywność emisji w zakresie 1 i 2 (gCO2e/kWh) o 11%
  • inwestujemy wyłącznie w zieloną energię: Ørsted ma program inwestycyjny w energię odnawialną o wartości 350 mld DKK na lata 2020-2027
  • nasze dobre wyniki w zakresie stawki płaconych podatków, powiązania wyników w zrównoważonym rozwoju z wynagrodzeniem kadry kierowniczej, płatnych zwolnień lekarskich dla pracowników oraz ogólnych wyników w zakresie bezpieczeństwa. 

  *Corporate Knights opiera się na zestawieniu danych z 2020 r.  

 • Co to jest Corporate Knights?

  Corporate Knights Inc. jest firmą wydawniczą i badawczą z siedzibą w Toronto, która wydaje kwartalny magazyn na temat zrównoważonego rozwoju oraz dział badawczy zajmujący się klasyfikacją i oceną produktów finansowych na postawie ich wyników korporacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Od 2005 roku Corporate Knights publikuje coroczny ranking Global 100 zestawiający najbardziej zrównoważone firmy na świecie – będący miarodajnym i powszechnie szanowanym rankingiem wyników korporacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ranking Global 100 jest ogłaszany co roku przy okazji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. 

  Jako największe z czasopism na świecie, koncentrujące się na zrównoważonym rozwoju i odpowiedzialnej przedsiębiorczości, Corporate Knights jest również czołową marką w przestrzeni mediów czystego kapitalizmu. Jego wizją jest dostarczanie informacji wzmacniających pozycję rynków w celu wspierania lepszego świata. 

 • Jaką metodologię stosuje Corporate Knights przy opracowywaniu rankingu Global 100?

  Corporate Knights klasyfikuje sto najbardziej zrównoważonych firm na świecie. Osiągają one 1% najlepszych na świecie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ranking ma charakter międzybranżowy i obejmuje sektor przemysłowy, finansowy, informatyczny, konsumencki i ochrony zdrowia. 

  W rankingu Global 100 w 2022 roku Corporate Knights rygorystycznie ocenił ponad 6900 firm o przychodach przekraczających 1 miliard USD pod względem takich parametrów jak wydajność zużycia węgla i wody, wyniki w zakresie emisji, stawki płaconych podatków i zróżnicowanie płci w zarządach. 

  W analizie porównano wyniki finansowe i żywotność spółek z rankingu Global 100, które stanowią nieco ponad 1% ocenianych firm, z indeksem MSCI All Country World. 

  Według Corporate Knights, ranking Global 100 wspiera „najważniejszy wyznacznik, że wyniki przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju przedkładają się na równe lub lepsze zyski dla inwestorów i większą żywotnością przedsiębiorstwa”. Firma dodaje, że spółki z listy Global 100 konsekwentnie osiągają lepsze wyniki niż spółki z listy MSCI ACWI pod względem wynagrodzenia kadry kierowniczej w stosunku do wynagrodzenia przeciętnego pracownika, zróżnicowania płci w zarządach, płacenia sprawiedliwej części podatków oraz różnych innych specyficznych wskaźników, które są uwzględniane w rankingu. 

 • Jakie znaczenie ma zrównoważony rozwój w biznesie?

  Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa oraz działania na rzecz klimatu okazują się być globalnymi potrzebami, które napędzane są przez ruchy aktywistów, ambitnych polityków i odważnych liderów biznesowych. W przyszłości potrzeby te będą nadal kierować nastrojami konsumentów i ich lojalnością. 

  W obliczu egzystencjalnego zagrożenia spowodowanego globalnym kryzysem klimatycznym, firmy na całym świecie zaczynają poszukiwać bardziej zrównoważonych sposobów prowadzenia swojej działalności. Zastanawiają się nad długoterminowym wpływem na środowisko lokalne, społeczeństwo i gospodarkę i zadają sobie pytanie, czy ich działalność ma wymierny, pozytywny wkład. 

  Zrównoważony rozwój w biznesie jest zarówno obowiązkiem moralnym, jak i dobrą praktyką biznesową. Podążanie za ekologią jest również czynnikiem różnicującym konkurencję, który będzie kluczowy dla firm, aby utrzymać się na rynku. Przedsiębiorstwa, które włączą redukcję emisji dwutlenku węgla do swojej strategii, z czasem okażą się prawdopodobnie bardziej rentowne i zrównoważone. Są również bardziej atrakcyjne dla inwestorów, którzy coraz chętniej chcą znać wpływ na klimat firm, w które inwestują. 

  Chociaż przekształcenie modeli biznesowych w celu dostosowania ich do założeń nauki może wiązać się z kosztami, koszty wynikające z niepodejmowania działań są znacznie wyższe. Świat musi podjąć działania w sprawie klimatu już teraz, a przedsiębiorstwa odegrają w tym transformującą rolę. 

  – Jesteśmy głęboko przekonani, że nie ma długoterminowego kompromisu pomiędzy zrównoważonym rozwojem a tworzeniem wartości finansowej – Mads Nipper, CEO 

  Zobacz rankingi i raporty w zakresie zrównoważonego rozwoju Ørsted.