Najbardziej zrównoważona firma energetyczna na świecie – trzy lata z rzędu

Produkowanie zielonej energii w sposób zrównoważony 

Świat, który w całości opiera się na odnawialnych źródłach energii, ograniczy zmianę klimatu, pobudzi rozwój społeczny i napędzi wzrost gospodarczy. Naszym celem jest produkcja zielonej energii w sposób zrównoważony oraz zapobieganie i ograniczanie ewentualnych negatywnych skutków wynikających z zielonej transformacji. 

Dla nas oznacza to wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich procesach operacyjnych firmy. Nasza strategia biznesowa zakłada ochronę bioróżnorodności, ścisłą współpracę z lokalnymi społecznościami, w których produkujemy zieloną energię, płacenie podatków oraz promowanie różnorodności wśród pracowników z naciskiem na przywództwo kobiet. 


CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. Więcej o naszych
działaniach przeczytasz także w mediach społecznościowych. Obserwuj nas
na stronach Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter oraz YouTube.