Najbardziej zrównoważona firma energetyczna na świecie – trzy lata z rzędu

Nasz dom, planeta Ziemia, jest zagrożony. Nadszedł czas, aby władze i biznes zaczęły zwalczać kryzys klimatyczny i powstrzymały wzrost temperatury poniżej 1.5°C. Zmiana nie jest łatwa, ale jest możliwa. Uwierz nam. 

W ciągu zaledwie 10 lat przekształciliśmy się z jednej z najbardziej emisyjnych firm energetycznych w Europie w najbardziej zrównoważonych firmę energetycznych na świecie według rankingu Global 100 Corporate Knights – trzeci rok z rzędu. Nasza oferta skierowana do państw i przedsiębiorstw na cały świecie, obejmuje energię wiatrową, energię słoneczną i magazynowanie energii oraz odnawialny wodór. 

Pragniemy, aby nasza historia zainspirowała innych do redukcji emisji i unaoczniła korzyści płynące z niskoemisyjnej transformacji. 

Stwórzmy wspólnie świat zasilany wyłącznie odnawialnymi źródłami energii. 

Przeczytaj historię naszej transformacji

Mamy nadzieję stać się jednym z prawdziwych katalizatorów zmian systemowych w kierunku bardziej ekologicznego społeczeństwa, udowadniając, że długofalowo zrównoważony rozwój i tworzeniem wartości finansowej firmy idą z sobą w parze.

— Mads Nipper, CEO Ørsted 

Twój partner w walce ze zmiana klimatu 


Nauka podpowiada nam, że do 2030 roku musimy zmniejszyć o połowę światową emisję gazów cieplarnianych, aby uniknąć katastrofy klimatycznej, jednak poziom emisji wciąż rośnie rok do roku, podczas gdy 73% światowej emisji pochodzi z produkcji energii z paliw kopalnych. 

Naszą główną dźwignią w przeciwdziałaniu zmianie klimatu jest przekształcenie globalnego systemu energetycznego z paliw kopalnych w energię odnawialną. Jako światowy lider w dziedzinie energii odnawialnej, oferujemy rozwiązania z zakresu zielonej energii, mające na celu wspieranie krajów i firm w ich dążeniu do redukcji emisji dwutlenku węgla. Dzieląc się doświadczeniami z naszej transformacji, pragniemy zainspirować zrównoważony rozwój Twojej firmy. 

Uzyskanie tytułu najbardziej zrównoważonej firmy energetycznej na świecie 

 

Przekształcenie firmy energetycznej o takiej wielkości jak Ørsted nie było łatwe, ale było konieczne. Naszymi kluczowymi czynnikami w walce ze zmianami klimatu są: 

Odchodzenie od węgla 
Początkowo nasza działalność opierała się na paliwach kopalnych i byliśmy jedną z najbardziej emisyjnych firm energetycznych w Europie. Zrezygnowaliśmy jednak z działalności w zakresie paliw kopalnych i teraz skupiamy się wyłącznie na odnawialnych źródłach energii. Do 2023 roku całkowicie wycofamy się z użycia węgla w naszej działalności operacyjnej i do 2025 roku będziemy wytwarzać prawie 100% zielonej energii. Przeczytaj więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie energii odnawialnej. 

Morska energetyka wiatrowa 
Zajmujemy się opracowywaniem rozwiązań w zakresie lądowej energetyki wiatrowej, energetyki słonecznej i magazynowania energii, ale przede wszystkim jesteśmy światowym liderem w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej. Dzięki innowacjom i wdrażaniu na szeroką skalę technologii związanych z morską energią wiatrową, przyczyniliśmy się do radykalnego obniżenia kosztów tej technologii. Obecnie energia z morskich elektrowni wiatrowych jest tańsza niż energia z nowo wybudowanych elektrowni węglowych i gazowych w większości krajów świata. To punkt zwrotny, który przeniósł morską energetykę  wiatrową z branży niszowej do globalnej i szybko rozwijającej się branży o potencjale dostarczania zielonej energii setkom milionów ludzi.

Kolejne kroki: dekarbonizacja naszego łańcucha dostaw 

Ørsted jest na dobrej drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej w zakresie wytwarzania energii i działalności operacyjnej do 2025 roku. Ponieważ jesteśmy bliscy wyeliminowania emisji dwutlenku węgla z procesu wytwarzania energii, wkraczamy na kolejny etap w naszej podróży do dekarbonizacji. Zobowiązujemy się do zmniejszenia o połowę emisji dwutlenku węgla w handlu hurtowym gazem ziemnym oraz w łańcuchu dostaw do 2032 roku. Naszą ambicją jest osiągnięcie do 2040 roku zerowego śladu węglowego netto. Założenie to wyprzedza o 10 lat globalne cele neutralności klimatycznej, wyznaczone przez naukę (ang. science based targets) w celu ograniczenia wzrostu temperatury Ziemi poniżej granicy 1,5°C, w stosunku do czasów przedindustrialnych.  

Osiągamy to poprzez stopniowe wycofywanie się z handlu gazem ziemnym przy jednoczesnym zwiększaniu udziału zielonej energii na rynku. Angażujemy również naszych dostawców w działania zmierzające do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przy produkcji i instalacji energii odnawialnej. Jednocześnie zachęcamy ich do wyznaczenia celów redukcji emisji zgodnych z metodologią science based targets. Co więcej, zachęcamy dostawców, aby  do produkcji turbin wiatrowych, fundamentów, kabli wykorzystywali w 100% odnawialne źródła energii.  


Produkowanie zielonej energii w sposób zrównoważony 

Świat, który w całości opiera się na odnawialnych źródłach energii, ograniczy zmianę klimatu, pobudzi rozwój społeczny i napędzi wzrost gospodarczy. Naszym celem jest produkcja zielonej energii w sposób zrównoważony oraz zapobieganie i ograniczanie ewentualnych negatywnych skutków wynikających z zielonej transformacji. 

Dla nas oznacza to wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich procesach operacyjnych firmy. Nasza strategia biznesowa zakłada ochronę bioróżnorodności, ścisłą współpracę z lokalnymi społecznościami, w których produkujemy zieloną energię, płacenie podatków oraz promowanie różnorodności wśród pracowników z naciskiem na przywództwo kobiet. 


Najczęściej zadawane pytania 
 • Co sprawia, że Ørsted jest najbardziej zrównoważoną firmą energetyczną na świecie?

  Ørsted została uznana za najbardziej zrównoważoną firmę energetyczną na świecie w 2019, 2020 i 2021 roku według rankingu Global 100.

  W tym roku uplasowaliśmy się na drugim miejscu na świecie pod względem najbardziej zrównoważonej firmy. Nastąpiło to po zdobyciu miejsca w rankingu najbardziej zrównoważonej firmy na świecie w 2020 roku, który uczynił nas pierwszą firmą energetyczną, która zajęła najwyższe miejsce. 

  Według Corporate Knights, na nasze miejsce w rankingu w 2021 roku mają wpływ następujące czynniki*: 

  • Wysoki odsetek przychodów (62,2%) uzyskanych z energii odnawialnej 
  • Wzrost wydajności zużycia węgla i wody, poprzez zmniejszenie bezwzględnej emisji dwutlenku węgla o 47% i zużycia wody 
  • Nasze inwestycje wyłącznie w zieloną energię: Ørsted zainwestuje do 30 mld USD do 2025 roku 
  • Dobre wyniki w zakresie wskaźników, takich jak stawka płaconych podatków, zróżnicowanie płci w zarządach i płatne zwolnienia lekarskie dla pracowników.
   *Statystyki te opierają się na naszych danych z 2019 roku 
 • Co to jest Corporate Knights?
  Corporate Knights Inc. jest firmą wydawniczą i badawczą z siedzibą w Toronto, która posiada kwartalny magazyn o zrównoważonym rozwoju oraz dział badawczy zajmujący się klasyfikacją i oceną produktów finansowych na postawie ich wyników korporacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Od 2005 roku Corporate Knights publikuje coroczny ranking Global 100 zestawiający najbardziej zrównoważone firmy na świecie – będący miarodajnym i powszechnie szanowanym indeksem wyników korporacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ranking Global 100 jest ogłaszany co roku przy okazji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. 

  Jako jeden z największych magazynów na świecie (o nakładzie ponad 147 tys. egzemplarzy), koncentrujący się na relacjach biznesu i społeczeństwa, Corporate Knights jest również czołową marką w przestrzeni mediów czystego kapitalizmu. Jego wizją jest dostarczanie informacji wzmacniających pozycję rynków w celu wspierania lepszego świata. 
 • Jaką metodologię stosuje Corporate Knights przy opracowywaniu rankingu Global 100?
  Corporate Knights klasyfikuje 100 najbardziej zrównoważonych korporacji na świecie. Osiągają one 1% najlepszych na świecie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ranking ma charakter międzysektorowy, obejmuje sektor przemysłowy, finansowy, informatyczny, konsumencki i ochrony zdrowia. 

  W rankingu Global 100 w 2021 roku Corporate Knights rygorystycznie ocenił ponad 7 300 firm, o przychodach przekraczających 1 miliard USD, pod względem takich parametrów jak wydajność zużycia węgla i wody, wyniki w zakresie emisji, stawki płaconych podatków i zróżnicowanie płci w zarządach. 

  W analizie porównano wyniki finansowe i żywotność spółek z listy Global 100, które stanowią nieco ponad 1% ocenianych firm, z indeksem MSCI All Country World. 

  Według Corporate Knights, ranking Global 100 wspiera „najważniejszy wyznacznik, że wyniki przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju przedkładają się na równe lub lepsze zyski dla inwestorów i większą żywotnością przedsiębiorstwa”. Firma dodaje, że spółki z listy Global 100 konsekwentnie osiągają lepsze wyniki niż spółki z listy MSCI ACWI pod względem wynagrodzenia kadry kierowniczej w stosunku do wynagrodzenia przeciętnego pracownika, zróżnicowania płci w zarządach, płacenia sprawiedliwej części podatków oraz różnych innych specyficznych wskaźników, które są uwzględniane w rankingu. 
 • Jakie znaczenie ma zrównoważony rozwój w biznesie?

  Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa oraz działania na rzecz ochrony klimatu okazują się być globalnymi potrzebami, które napędzane są przez ruchy aktywistów, ambitnych polityków i odważnych liderów biznesowych. W przyszłości potrzeby te będą nadal kierować nastrojami konsumentów i ich lojalnością. 

  W obliczu egzystencjalnego zagrożenia spowodowanego globalnym kryzysem klimatycznym, firmy na całym świecie zaczynają poszukiwać bardziej zrównoważonych sposobów prowadzenia swoich działalności. Zastanawiają się nad ich długoterminowym wpływem na środowisko lokalne, społeczność i gospodarkę i zadają sobie pytanie, czy ich działalność ma wymierny, pozytywny wkład. 

  Zrównoważony rozwój działalności jest nie tylko obowiązkiem moralnym, ale także dobrą praktyką biznesową. W chwili obecnej ekologia jest czynnikiem różnicującym konkurencję, ale w najbliższej przyszłości będzie ona kluczem do utrzymania się w branży. Inwestorzy coraz częściej poszukują przedsiębiorstw zrównoważonych ekologicznie i poszukują przejrzystości w zakresie wpływu ich inwestycji na klimat. 

  Chociaż przekształcenie modeli biznesowych w celu dostosowania ich do założeń nauki może wiązać się z ponoszeniem kosztów, koszty wynikające z niepodejmowania działań są znacznie wyższe. Świat musi przeciwdziałać zmianie klimatu, a firmy będą pełniły kluczową  rolę w tym procesie. 

  “Szczerze wierzymy, że długofalowo zrównoważony rozwój i tworzeniem wartości finansowej firmy idą z sobą w parze.”– Mads Nipper, CEO 

  Zobacz rankingi i raporty w zakresie zrównoważonego rozwoju Ørsted. 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. Więcej o naszych
działaniach przeczytasz także w mediach społecznościowych. Obserwuj nas
na stronach Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter oraz YouTube.