Eksperci Ørsted Polska


Ørsted zatrudnia w Polsce ponad 750 osób. Wśród nich znajdują się m.in. inżynierowie zajmujący się obsługą farm wiatrowych, eksperci ds. rozwoju rynku, finansów, regulacji, łańcucha dostaw, a także specjaliści IT i nowych technologii.


Poniżej prezentujemy sylwetki wybranych ekspertów otwartych na współpracę z mediami (komentarz do artykułu, wywiad, setka itp.) To osoby bezpośrednio zaangażowane w projekt Baltica 2 realizowany w partnerstwie z PGE.

W celu umówienia rozmowy, prośba o bezpośredni kontakt z:
Beata Gluszcz
Communications Manager
beagl@orsted.com
Tel. +48 57 341 25 37

Joanna Wis-Bielewicz

Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju i zeroemisyjnej transformacji z ponad 20 - letnim doświadczeniem w tych dziedzinach. W firmie Ørsted pełni rolę Dyrektorki ds. rozwoju rynku, odpowiada m.in. za rozwój nowych projektów oraz współpracę z kluczowymi interesariuszami na rzecz zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwej transformacji oraz rozwoju innowacyjnych technologii w Polsce.

Jest autorką artykułów i publikacji naukowych związanych ze zrównoważonym rozwojem. Pracowała m.in. dla międzynarodowych think-tanków i organizacji pozarządowych takich jak: adelphi research, WWF, Right to Play. Pełniła także rolę dyrektorki międzynarodowej organizacji pozarządowej Carbon Disclosure Project (CDP) w Europie Środkowo-Wschodniej gdzie współpracowała z globalnymi inwestorami, wspierając ich strategie dekarbonizacji.

Karolina Gębka

Karolina Gębka jest oceanografką, ekspertką z zakresu środowiska morskiego, która skutecznie wykorzystuje wiedzę naukową w projektach komercyjnych. Od kilku lat jest zaangażowana w rozwój projektów Morskich Farm Wiatrowych budujących portfolio Ørsted, do których zaliczyć można zarówno inwestycje realizowane na obszarze Morza Bałtyckiego oraz Morza Północnego. W ramach projektów, zajmuje się między innymi tematyką oddziaływania inwestycji na środowisko, wdrażaniem wymagań Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz kwestiami współistnienia morskich farm wiatrowych z innymi użytkownikami morza.

Jest absolwentką Instytutu Oceanografii, Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończyła Środowiskowe Studia Doktoranckie, uzyskując z wyróżnieniem stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku.

Piotr Manteuffel

Piotr Manteuffel jest prawnikiem specjalizującym się w zagadnieniach z zakresu prawa energetycznego, publicznego prawa gospodarczego oraz procesu legislacyjnego. W ostatnich latach jest zaangażowany w realizację morskich inwestycji infrastrukturalnych w sektorze energetycznym: wcześniej gazociągu podmorskiego Baltic Pipe, aktualnie Morskich Farm Wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3.

Posiada doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego i regulacyjnego dla spółek i organizacji branżowych z rynku energetycznego oraz w zakresie uczestniczenia w procesie legislacyjnym w ramach administracji rządowej.

Maksym Maksymowicz

Maksym Maksymowicz jest menadżerem ds. pozwoleń i środowiska ze strony Orsted w projektach Baltica 2 i 3. Z Ørsted jest związany od ponad 2,5 roku. W trakcie jego pracy, projekt Baltica 2 o mocy blisko 1,5 GW uzyskał wszelkie niezbędne zgody i pozwolenia administracyjne, w tym m.in. decyzje środowiskowe i pozwolenia na budowę, umożliwiające rozpoczęcie budowy.

Przed dołączeniem do Ørsted, Maksym był zaangażowany w uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń w Polsce, Szwecji i Danii dla morskiego odcinka gazociągu Baltic Pipe – gazociągu łączącego Polskę oraz Danię umożliwiającego uniezależnienie się Polski od dostaw gazu z Rosji. Wcześniej Maksym pracował m.in. jako kierownik projektów lądowych farm wiatrowych, a także audytor. Jest absolwentem Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, w trakcie których odbył stypendium w Uppsali, Szwecja. Ukończył także podyplomowe studia zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także transport gazu i energetykę gazową w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.