Ørsted przedstawia wyniki za rok obrotowy 2023

Polska pozostaje dla Ørsted jednym ze strategicznych rynków
Ørsted opublikował wyniki finansowe za rok 2023. Firma zamyka rok zyskiem operacyjnym w wysokości około 2,45 mld euro (18,7 mld DKK). Po odliczeniu kosztów partnerstwa i odpisów dokonanych na dwóch projektach w USA, zysk wynosi około 3,22 mld euro (24 mld DKK), co jest wynikiem powyżej prognoz. Ørsted potwierdza tym samym, że pomimo wyzwań, firma pozostaje światowym liderem w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej i dąży do osiągnięcia atrakcyjnego wzrostu i zysków do 2030 roku. Ze względu na dokonane odpisy na projektach w USA, ogłoszone już w sierpniu 2023 r., Grupa zakończyła również kompleksowy przegląd swojego portfela projektów i podjęła działania mające na celu ograniczenie ryzyka.

Polska pozostaje dla Ørsted jednym z czterech strategicznych rynków, gdzie wspólnie z naszym partnerem Polską Grupą Energetyczną kontynuujemy wysiłki w ramach realizacji projektu Morskiej farmy Wiatrowej Baltica (Baltica 2 i 3). To największy projekt OZE w polskiej części Morza Bałtyckiego o strategicznym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.