Ørsted po raz piąty z tytułem najbardziej zrównoważonego producenta energii na świeci

Firma Ørsted po raz piąty prowadzi w rankingu najbardziej zrównoważonych firm energetycznych na świecie i znajduje się w światowej czołówce wszystkich organizacji w tym zakresie. Ranking Corporate Knights 2024 Global 100 Most Sustainable Corporations in World został opublikowany w trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii.

Firma Ørsted, specjalizująca się w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, została uznana za najbardziej zrównoważonego producenta energii na świecie w zestawieniu Corporate Knights 2024 Global 100. W tym samym rankingu firma znalazła się na 17. miejscu wśród wszystkich światowych firm z różnych sektorów.

- Powrót na pozycję branżowego lidera zrównoważonego rozwoju jest dla nas niezwykle motywujący. To dowód, że wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, które stanowią dla Ørsted kluczowy element strategii, są zauważane i wyróżniane na forum międzynarodowym. Jako firma energetyczna, która przeszła głęboką transformację energetyczną, od firmy produkującej energię z paliw kopalnych do globalnego lidera morskiej energetyki wiatrowej, mamy ogromne doświadczenie w działaniach na rzecz dekarbonizacji i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Niezmiernie cieszy fakt, że możemy dzielić się nim również w Polsce, gdzie wspólnie z naszym partnerem PGE realizujemy projekty z zakresu morskiej energetyki wiatrowej o strategicznym znaczeniu dla polskiej energetyki i gospodarki – Baltica 2 i 3. – mówi Agata Staniewska-Bolesta, dyrektorka zarządzająca Offshore w Ørsted Polska.

Realizacja wizji świata zasilanego wyłącznie przez odnawialne źródła energii wymaga zdecydowanych działań i ambitnych zobowiązań. 

- Aby do 2030 r. potroić ilość energii odnawialnej na całym świecie, konieczne jest odblokowanie większej przestrzeni na lądzie i morzu, przy wsparciu rządów i społeczeństw. Zrównoważone podejście musi być podstawą tej zmiany - mówi Ingrid Reumert, wiceprezes i dyrektor ds. globalnych relacji z interesariuszami w grupie Ørsted.

Ørsted był kiedyś jednym z najbardziej emisyjnych koncernów energetycznych w Europie. Obecnie jest w czołówce najbardziej zrównoważonych firm energetycznych na świecie i liderem w zakresie niskoemisyjnej transformacji. Organizacja przeszła na odnawialne źródła energii szybciej niż jakakolwiek inna duża firma energetyczna. Ørsted umieścił zrównoważony rozwój w centrum swojej strategii, stając się światowym liderem w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej i jest zaangażowany w zieloną transformację, która przynosi korzyści zarówno naturze, jak i ludziom. 

- Światowi przywódcy na konferencji COP28 uzgodnili potrojenie globalnej mocy energii odnawialnej do 2030 r., co wymaga rozbudowy odnawialnych źródeł energii w niespotykanych dotąd tempie i skali. Dokonanie tego w zrównoważony sposób jest nie tylko niezbędne dla naszej planety, ale też dla kontynuowania działalności prowadzonej przez państwa i społeczeństwa. Cele nakreślone w zakresie zielonej energii będziemy w stanie osiągnąć w przewidzianym czasie tylko wtedy, gdy uzyskamy wsparcie społeczności, zabezpieczymy długoterminowy dostęp do kluczowych surowców w ramach łańcucha dostaw oraz odblokujemy możliwość wykorzystywania terenów na lądzie i morzu w celu pozyskiwania energii odnawialnej. Zrównoważony rozwój jest wspólnym mianownikiem i kluczowym elementem wszystkich tych przedsięwzięć – dodaje Reumert.
 
Dobre praktyki w zakresie zielonej energii

Ørsted jest największym na świecie podmiotem pozyskującym energię odnawialną z wykorzystaniem morskich elektrowni wiatrowych, dostarczającym największą na rynku moc 8,9 GW. Firma rozwija odnawialne źródła energii na trzech kontynentach. Realizowane obecnie inwestycje w zakresie pozyskiwania energii słonecznej, energii wiatrowej na lądzie i morzu oraz projekty Power-to-X zapewnią dostęp do zielonej energii użytkownikom prywatnym i biznesowym. 

Na sukces w tegorocznej edycji rankingu Global 100 Most Sustainable Corporations in World złożył się szereg działań firmy, podjętych w 2023 roku. Ørsted poczynił w tym czasie znaczne postępy w zakresie dekarbonizacji, zbliżając się do celu zerowej emisji netto.  

  • Do budowy największej na świecie morskiej farmy wiatrowej Hornsea 3 w Wielkiej Brytanii zakupiono niskoemisyjne kable miedziane, zmniejszając tym samym emisje z przewodów wysokiego napięcia o prawie 50 proc. 
  • Ørsted podjął również zdecydowane kroki w kwestii przejścia na niskoemisyjną produkcję stali, nawiązując zakrojoną na szeroką skalę współpracę z Dillinger, kluczowym producentem stali do fundamentów. 
  • Kolejnym działaniem firmy, wynikającym z troski o zrównoważony rozwój, było podpisanie umowy z ESVAGT na przejęcie drugiego ekologicznego statku operacyjnego. 

Ørsted jest jednym ze współautorów dokumentu Światowego Forum Ekonomicznego, który określa podstawy pozytywnego dla ludzi rozwoju odnawialnych źródeł energii.   

W 2023 r. opublikowany został raport podsumowujący doświadczenie Ørsted w zakresie ochrony klimatu, aby promować najlepsze praktyki i przejrzystość w zakresie działań na rzecz klimatu. Pozytywne odzwierciedlenie w rankingu znalazła również zwiększona różnorodność etniczna i płciowa w kierownictwie organizacji.

Informacje o Global 100 Most Sustainable Corporations in World

Indeks Corporate Knights Global 100 to coroczny ranking 100 najbardziej zrównoważonych korporacji na świecie. Firmy te reprezentują 1 proc. najlepszych firm na świecie pod względem wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ranking ma charakter międzysektorowy i obejmuje przemysł, branżę finansową, IT, sektor konsumencki oraz opiekę zdrowotną.  

Na potrzeby edycji 2024 Global 100 index organizujący go magazyn Corporate Knights przeanalizował dane pozyskane z aż 6 733 firm i zestawił w oparciu o 25 kluczowych ilościowych wskaźników wydajności, ważonych w celu odzwierciedlenia profilu wpływu każdej branży. 

Pełną metodologię 2024 można znaleźć tutaj.

Więcej o Ørsted

Wizja Ørsted to świat oparty wyłącznie o odnawialne źródła energii. Wywodzący się z Danii koncern jest dziś obecny na kilkunastu rynkach, poczynając od Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, przez kraje europejskie, a kończąc na Azji. Polska jest jednym z kluczowych rynków dla Ørsted, na którym firma działa już 10 lat, zatrudniając obecnie ponad 750 osób (blisko 8 tys. na całym świecie). Realizacja Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica o łącznej mocy do 2,5 GW w polskiej części Morza Bałtyckiego wpisuje się w zaktualizowaną niedawno przez Ørsted ambicję osiągnięcia 30 GW w morskiej energetyce wiatrowej do 2030 roku. Ørsted, który posiada 30-letnie doświadczenie w realizacji i rozwijaniu morskich farm wiatrowych, posiada obecnie ponad 12 GW mocy zainstalowanej w tej technologii na całym świecie. Oprócz morskich farm wiatrowych, firma rozwija, buduje i obsługuje lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i bioelektrownie oraz dostarcza produkty energetyczne swoim klientom. Uznano nas za najbardziej zrównoważonego producenta energii na świecie w indeksie Corporate Knights 2023, który gromadzi 100 najbardziej zrównoważonych korporacji na świecie. Znajdujemy się także na liście CDP Climate Change A jako światowy lider w zakresie działań na rzecz klimatu. 

Kontakt dla mediów:

Beata Głuszcz
Communciations Manager 
Ørsted Polska
beagl@orsted.com
+48 573 412 537