W stronę świata zasilanego zieloną energią

Czy świat zasilany wyłącznie odnawialnymi źródłami energii jest możliwy? Jakie wyzwania stoją przed liderami w dobie kryzysów: energetycznego, klimatycznego, gospodarczego? Jak projekt instalacji na Bałtyku wiatraków wielkości Pałacu Kultury i Nauki może zmienić Polskę? Dlaczego ludzkość nie przetrwa bez bioróżnorodności? Na te i inne pytania odpowiadają rozmówczynie vodcastu: Agata Staniewska-Bolesta, dyrektorka zarządzająca Offshore w Ørsted Polska i Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa, który powstał w ramach udziału firmy Ørsted w programie Climate Leadership.
Gdy wokół tyle mówi się o kryzysie energetycznym w Polsce i na świecie, a także o globalnym kryzysie klimatycznym, Agata Staniewska-Bolesta, dyrektorka zarządzająca Offshore w Ørsted Polska, i Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa, spotykają się w warszawskim studiu Kuźniar Media, aby zastanowić się, czy możliwe jest stworzenie świata zasilanego wyłącznie odnawialnymi źródłami energii i jaka jest rola lidera w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Gospodarzem vodcastu jest Michał Niewiadomski, publicysta energetyczno-klimatyczny.

Rozmówczynie odnoszą się także do tematu odpowiedzialności biznesu i strategii zrównoważonego rozwoju. Mówią o potrzebie odbudowy i ochrony różnorodności biologicznej – o wyzwaniu, które jest rzadko podejmowane i dyskutowane przez biznes, choć ma ogromne znaczenie dla przyszłości ludzkości na tej planecie.
Agata Staniewska-Bolesta wspomina o odważnych zobowiązaniach Ørsted dotyczących ochrony różnorodności biologicznej. Firma deklaruje, że wszystkie projekty wchodzące w fazę operacyjną od 2030 r., będą miały pozytywny wpływ na bioróżnorodność. Podaje też przykłady działań, które Ørsted prowadzi już teraz, aby odbudowywać morskie ekosystemy.
Maria Andrzejewska wskazuje cechy, które definiują odpowiedzialnych liderów i liderki. Są nimi m.in. umiejętność podejmowania strategicznych decyzji opartych na przewidywaniach oraz dążenie do maksymalizacji pozytywnego oddziaływania na otoczenie.

Świat zasilany wyłącznie zieloną energią jest możliwy
Dyrektorka Ørsted Polska przypomina historię transformacji duńskiej firmy, która niegdyś była oparta na węglu, a dziś jest jedną z najbardziej zrównoważonych firm na świecie wg indeksu Corporate Knights i jedną z najbardziej wpływowych firm – ranking TIME100. Staniewska przekonuje, że dostępne są różne modele zabezpieczania ciągłości dostaw zielonej energii, jednak konieczne jest wypracowanie stabilnych profili produkcji z OZE, uruchomienie projektów hybrydowych – łączących produkcję z wiatru i ze słońca oraz połączenie ich ze sprawnym magazynowaniem energii: w bateriach, za pomocą elektrolizerów i produkcji wodoru, przez elektryfikację transportu.
Zdaniem Agaty Staniewskiej-Bolesty wprowadzenie miksu energetycznego i mądre połączenie różnych technologii, przybliża nas do świata zasilanego wyłącznie zieloną energią.

Aby przeprowadzić energetyczną transformację, także w Polsce, trzeba jednak uwzględnić jeszcze jeden kluczowy element. Co nim jest? I czego bezwzględnie potrzebuje lider, aby zmieniać świat, w opinii Agaty Staniewskiej-Bolesty?
Ørsted w Polsce
Ørsted jest obecny w Polsce od 10 lat. Zatrudnia obecnie około 500 osób. Polska jest dla Ørsted rynkiem o kluczowym znaczeniu. Oprócz zawiązania partnerstwa z ZE PAK, firma już znacząco inwestuje w morską energetykę wiatrową w polskiej części Morza Bałtyckiego wraz z PGE. Ørsted i PGE wybudują Morską Farmę Wiatrową Baltica o mocy 2,5 GW. Jest to największy w Polsce i jeden z pierwszych morskich projektów wiatrowych. Morska Farma Wiatrowa Baltica, powstająca w dwóch fazach (Baltica 2 i Baltica 3), wyprodukuje wystarczającą ilość zielonej energii elektrycznej, aby pokryć zapotrzebowanie na energię prawie 4 mln polskich gospodarstw domowych. W zależności od ostatecznych decyzji inwestycyjnych, pierwszy etap inwestycji – Baltica 3 (o mocy do 1 GW) zacznie wytwarzać energię około 2026 r., zaś drugi - Baltica 2 (o mocy ok. 1,5 GW) – około
2027 r.

UNEP/GRID-Warszawa
Zostało ustanowione 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim reprezentowanym przez ministerstwo właściwe ds. ochrony środowiska. Od tego czasu realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Funkcjonuje jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. UNEP/GRID-Warszawa ma status organizacji pozarządowej i działa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.
Więcej na: www.gridw.pl