Ørsted przejmuje pełną kontrolę i podejmuje finalną decyzję inwestycyjną w sprawie FlagshipONE, największego w Europie ekologicznego projektu produkcji e-metanolu

Zarząd firmy Ørsted podjął finalną decyzję inwestycyjną (FID) w sprawie projektu produkcji e-metanolu, FlagshipONE o mocy 50 000 ton/rok. FlagshipONE będzie pierwszym obiektem Power-to-X na skalę komercyjną i jest ważnym krokiem w kierunku ambicji Ørsted, aby zająć pozycję lidera w dziedzinie odnawialnego wodoru i paliw ekologicznych. Wzmacniając zaangażowanie w FID, Ørsted przejął pełne prawo własności do FlagshipONE poprzez nabycie pozostałych 55% udziałów Liquid Wind AB w projekcie. 
Zlokalizowany w Örnsköldsvik w północnej Szwecji, FlagshipONE jest największym w Europie zakładem produkującym ekologiczny e-metanol. Oczekuje się, że FlagshipONE rozpocznie działalność operacyjną w 2025 roku i będzie produkować około 50 000 ton e-metanolu rocznie, aby pomóc w dekarbonizacji światowego sektora transportu morskiego.

Światowa żegluga odpowiada za około 3% globalnej emisji dwutlenku węgla, a sektor ten jest głównym obszarem zainteresowania Ørsted, ponieważ firma rozszerza swoją obecność w sektorze Power-to-X w Europie Północnej i Stanach Zjednoczonych. FlagshipONE jest pierwszym projektem dotyczącym e-metanolu w ambitnych planach ekologicznych paliw Ørsted. Firma rozwija również 300 000 tonowy "Project Star" w rejonie amerykańskiego wybrzeża Zatoki Meksykańskiej oraz projekt "Green Fuels for Denmark" w Kopenhadze, które będą produkować znaczne ilości e-metanolu, aby umożliwić dekarbonizację żeglugi.
Obecnie ekologiczne paliwa dla żeglugi są droższe niż te oparte na paliwach kopalnych, a przemysł potrzebuje wspierających regulacji, które stymulują popyt i przyspieszają dojrzewanie branży paliw ekologicznych na dużą skalę. Dopóki takie regulacje nie powstaną, ceny e-metanolu, nawet pochodzącego z najwyższej klasy zasobów Power-to-X, jak FlagshipONE, jest obarczona znaczną niepewnością, a apetyt na odbiór takiej energii na dużą skalę dopiero się rozwinie. Ørsted jest przygotowany do pełnienia roli lidera rozwoju branży Power-to-X i podjęcia ryzyka w tym procesie - w tym poprzez realizację strategicznych projektów, takich jak FlagshipONE - ale pilnie potrzebne są działania regulacyjne, które odpowiadają ambicjom deweloperów i firm transportu morskiego.

Jak podkreśla Mads Nipper, Prezes Grupy i Dyrektor Generalny Ørsted:
- Teraz bardziej niż kiedykolwiek świat potrzebuje odważnych projektów zielonej energii, aby walczyć ze zmianami klimatu, dekarbonizować sektory trudne do elektryfikacji i zabezpieczyć regionalną niezależność energetyczną. Ørsted jest zdeterminowane, aby przewodzić zielonej transformacji społeczeństwa i właśnie to robimy, budując projekty takie jak FlagshipONE. E-metanol jest najlepszym dostępnym obecnie rozwiązaniem umożliwiającym dekarbonizację trudnych do elektryfikacji sektorów, takich jak globalna żegluga, a dzięki temu pierwszemu projektowi na skalę komercyjną, Ørsted położy kamień węgielny w rozwoju naszej wiodącej w branży linii projektów związanych z e-metanolem.

- Ostateczna decyzja inwestycyjna w sprawie FlagshipONE dowodzi naszego zamiaru podejmowania proaktywnych decyzji inwestycyjnych, w celu stymulacji szybkiego dojrzewania rynku Power-to-X ponad ambicje i zapowiedzi, a w kierunku dostarczenia cząsteczek zmniejszających emisję gazów. Nasze pierwsze projekty związane z morską energią wiatrową wiązały się ze znacznym ryzykiem, ale widzieliśmy okazję do wykorzystania naszych możliwości w celu dostarczenia tej technologii jako kamienia węgielnego w zielonej transformacji. Obecnie Power-to-X znajduje się w podobnym punkcie zwrotnym - w Ørsted jesteśmy ponownie gotowi podjąć ryzyko i przewodzić dojrzewaniu tej kluczowej technologii. Jednak branża Power-to-X pilnie potrzebuje wspierających ram, które umożliwią odejście od paliw kopalnych, dlatego wzywamy decydentów do podjęcia działań, które będą odpowiadać ambicjom klimatycznym deweloperów i firm żeglugowych - podsumowuje Olivia Breese, Dyrektor Generalna Ørsted Power-to-X.

Ørsted rozpocznie budowę FlagshipONE wiosną 2023 roku. Projekt będzie zlokalizowany na terenie elektrociepłowni opalanej biomasą Hörneborgsverket w Örnsköldsvik, eksploatowanej przez Övik Energi. E-metanol produkowany przez spółkę FlagshipONE będzie wytwarzany z wykorzystaniem odnawialnej energii elektrycznej i biogennego dwutlenku węgla wychwytywanego z Hörneborgsverket. Ponadto spółka FlagshipONE będzie korzystać z pary, wody technologicznej i wody chłodzącej z Hörneborgsverket. Nadmiar ciepła z procesu produkcji e-metanolu zostanie dostarczony z powrotem do Övik Energi i włączony do sieci ciepłowniczej.