Ørsted szuka zarządcy Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju dla Choczewa

Ørsted, światowy lider w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej z ponad 30-letnim doświadczeniem i najbardziej zrównoważona firma energetyczna na świecie, zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie ofert na zarządcę Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju dla Gminy Choczewo.

Środki z powołanego Funduszu zostaną przeznaczone na finansowanie projektów zgłaszanych przez społeczność lokalną gminy Choczewo, gdzie powstanie infrastruktura lądowa dla projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica realizowanego wspólnie z PGE Baltica. Za obsługę formalną Funduszu, w tym ocenę wniosków i monitoring realizacji projektów odpowiedzialny będzie podmiot zarządzający.

Inicjatywa  Ørsted wpisuje się w działania prowadzone wspólnie z inwestorami morskich farm wiatrowych w ramach programu Gmina Napędzana Wiatrem. Jednocześnie uruchamiany Fundusz jest praktycznym przykładem wdrożenia na polskim rynku najlepszych praktyk wypracowanych przez Ørsted na innych rynkach.

Przedmiot konkursu 

Konkurs ma na celu wyłonienie podmiotu, który będzie zarządzał utworzonym przez Ørsted Funduszem na rzecz Zrównoważonego Rozwoju dla Gminy Choczewo. Celem Funduszu jest wspieranie działań lokalnych na terenie gminy Choczewo prowadzonych z inicjatywy mieszkańców, grup mieszkańców lub lokalnych organizacji pozarządowych. Szczegółowy opis obszarów zgłaszanych projektów jest dostępny w regulaminie konkursu.  

Czas realizacji 

Uruchomienie Funduszu, a tym samym rozpoczęcie działalności przez podmiot wyłoniony w ramach konkursu, nastąpi we wrześniu 2022 roku. Działalność Funduszu przewidziano przynajmniej do końca 2024 roku.

Proces 


Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy nadsyłać do 25 lipca 2022 (wyłącznie w języku angielskim) 
W ciągu 14 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń, do drugiego etapu zostaną zaproszone wybrane podmioty (od 2 do 5 podmiotów).  Ostateczny wybór nastąpi na podstawie weryfikacji prowadzonej podczas rozmów (na żywo lub w formacie online) odbywających się w języku angielskim. 
Wybór i ogłoszenie zarządcy funduszu odbędzie się w ciągu 14 dni od daty zakończenia drugiego etapu konkursu 

Zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio na adres mailowy: forChoczewo@orsted.com 

Regulamin Konkursu dostępny jest w języku polskim oraz w języku angielskim


O Ørsted w Polsce 

Ørsted to największy i najbardziej doświadczony na świecie deweloper morskich farm wiatrowych z ponad 30-letnim doświadczeniem. Wywodzący się z Danii, globalny lider rynku offshore wind zainstalował dotąd ok. 8 GW mocy na 32 farmach morskich. Obecnie firma działa na kilkunastu rynkach, włączając Stany Zjednoczone, kilka rynków w Europie oraz regionie Azji i Pacyfiku. Polska jest jednym z kluczowych rynków dla Ørsted, gdzie firma zatrudnia około 400 osób. Grupa wspiera zieloną transformację Polski inwestując wspólnie z PGE w Morską Farmę Wiatrową Baltica o mocy do 2,5 GW, a także razem z energetyczną grupą ZE PAK stara się o pozwolenia lokalizacyjne na budowę farm na Bałtyku w ramach drugiej fazy rozwoju rynku. To są kroki do osiągnięcia celu strategicznego - 30 GW mocy z offshore wind do 2030 r.