ZE PAK i Ørsted planują farmy wiatrowe na Bałtyku. Inwestycjom ma towarzyszyć oferta dla Wielkopolski Wschodniej.

ZE PAK, jeden z liderów transformacji energetycznej w Polsce oraz Ørsted, globalny lider w morskiej energetyce wiatrowej, są gotowi szybko i efektywnie wybudować morskie farmy wiatrowe. Współpraca jest najlepszym sposobem na to, by tania i czysta energia z wiatru dotarła do polskich domów i firm. Partnerzy podpisali umowę i wspólnie wystąpią o pozwolenia lokalizacyjne na budowę farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. Jeśli im się powiedzie, Ørsted i PAK stworzą regionalny Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej z budżetem około 50 mln zł (10 mln euro), gwarantując bezpieczeństwo społeczne w regionie szczególnie narażonym na ekonomiczne i społeczne skutki wycofywania węgla.

  • ZE PAK i Ørsted deklarują szybką realizację wspólnego projektu, co pomoże ograniczyć zależność Polski od importu surowców energetycznych. 

  • Inwestycji towarzyszyć będą działania wspierające bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne Wielkopolski Wschodniej, w której działa ZE PAK.

Rassmus Errboe, starszy wiceprezes i szef Europy Kontynentalnej w Ørsted podpisał umowę partnerską z ZE PAK razem z Bartoszem Fedurkiem, dyrektorem w Ørsted, odpowiedzialnym za współpracę z ZE PAK

ZE PAK i Orsted uznali, że połączenie sił jest lepszym rozwiązaniem niż oddzielne staranie się o lokalizacje na Morzu Bałtyckim. ZE PAK odchodzi od węgla i musi zastąpić brudne moce węglowe czystą energią do 2030 r., a Ørsted rozwinął największy na świecie portfel 28 morskich farm wiatrowych o mocy ok 7,6 GW. 

Idealna mieszanka wspierająca transformację i niezależność energetyczną Polski

Znajomość polskiego rynku energetycznego i pozycja na nim ZE PAK oraz wiedza praktyczna, i największe na świecie doświadczenie Orsted w energetyce morskiej, są najlepszym połączeniem, jeśli chodzi o budowę morskich projektów wiatrowych.

 - ZE PAK jest jedną z kluczowych firm energetycznych w Polsce, zapewniającą stabilne źródła i dostawy energii. Jesteśmy największym prywatnym producentem energii, który ma bardzo ambitny plan transformacji w kierunku zielonej energii i zielonego wodoru. Inwestycja w morskie farmy wiatrowe to ważny element transformacji energetycznej ZE PAK. Cieszymy się, że naszym partnerem jest Orsted - firma, która zbudowała najwięcej na świecie elektrowni wiatrowych na morzu. Połączenie sił pomiędzy ZE PAK i Orsted to gwarancja budowy elektrowni wiatrowych na Bałtyku w krótkim okresie czasu, a tym samym szybkiego dostarczenia Polakom taniej i zielonej energii, co jest szczególnie istotne w obecnych czasach – powiedział Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz i Przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK.

ZE PAK zatrudnia 3500 osób i jest największym pracodawcą w Wielkopolsce Wschodniej - regionie szczególnie narażonym na skutki niskoemisyjnej transformacji. ZE PAK w 2021 r. w ramach transformacji energetycznej rozpoczął produkcję z największej w Polsce farmy słonecznej w Wielkopolsce zbudowanej na zrekultywowanym terenie dawnej odkrywki węgla brunatnego. Zainwestował również w inicjatywy związane z budowaniem kompleksowego łańcucha wartości zielonego wodoru, który może pomóc w dekarbonizacji innych sektorów polskiej gospodarki.  

- Rozbudowa ekologicznych źródeł energii, w tym morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim może przeciwdziałać zmianom klimatycznym przy jednoczesnym wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego Europy i Polski. Z każdym postawionym gigawatem z morskiego wiatru, zmniejsza się zależność od importu paliw kopalnych. W morskiej energetyce wiatrowej, gdzie projekty o mocy 1-2 GW stają się już normą, specjalizujemy się w terminowym i zoptymalizowanym pod względem kosztów wdrażaniu z korzyścią dla odbiorców energii. Jestem przekonany, że dzięki lokalnemu know-how ZE PAK i globalnemu doświadczeniu Ørsted, konsorcjum uda się dostarczyć czystą i tanią energię z morskiej energetyki wiatrowej do polskich domów i firm na czas i w zakładanym budżecie - mówi Rasmus Errboe, starszy wiceprezes i szef Europy Kontynentalnej w Ørsted.

Ørsted jest największym i najbardziej doświadczonym na świecie producentem morskiej energetyki wiatrowej. Firma rozwija i skaluje tę technologię od ponad 30 lat, wdrażając innowacyjne rozwiązania i przyczyniając się znacząco do spadku kosztów do obecnych, konkurencyjnych poziomów. Ørsted jest spółką użyteczności publicznej, kontrolowaną przez duński rząd. Firma zbudowała 28 morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 7,6 GW od USA, przez Europę po Azję i Pacyfik. Celem strategicznym jest stworzenie portfela działających farm morskich o łącznej mocy 15 GW do 2025 r. i 30 GW do 2030 r. Będzie to możliwe dzięki inwestycjom w energię odnawialną o wartości 350 mld DKK, z których około 80% zostanie przeznaczone na inwestycję w morską energetykę wiatrową i ekologiczny wodór.

Sprawiedliwa transformacja regionów po-węglowych - Fundusz dla Wielkopolski Wschodniej

Wspólnym inwestycjom budowy morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego towarzyszyć będą liczne inicjatywy społeczno-gospodarcze. Jedną z nich będzie powołany przez ZE PAK i Ørsted regionalny Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Jeśli konsorcjum otrzyma pozwolenia lokalizacyjne, firmy przeznaczą blisko 50 mln zł (10 mln euro) na tworzenie nowych miejsc pracy w regionie szczególnie narażonym na ekonomiczne i społeczne skutki stopniowego wycofywania węgla, a także na inicjatywy edukacyjne i rozwój innowacyjnych gałęzi zielonej gospodarki.

- Nasz wspólny projekt to najlepszy sposób na szybkie i skuteczne wybudowanie farm wiatrowych na morzu. Gdy otrzymamy licencję na lokalizację farm, będziemy produkować i dostarczać mieszkańcom Polski tanią i czystą energię, a także stworzymy fundusz sprawiedliwej transformacji dla Wielkopolski Wschodniej. Sam region koniński i lokalne społeczności skorzystają również na naszych farmach dzięki wpływom podatkowym – zauważa Piotr Woźny, prezes ZE PAK

Budżet regionalnego funduszu będzie uruchamiany w ramach rocznych transz, przy czym pierwsza transza zostanie uruchomiona realizowana tuż po otrzymaniu pozwolenia na wspólną lokalizację.

- Chcemy niezwłocznie zacząć wspierać działania edukacyjne i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze zrównoważonej, zielonej gospodarki. Wspólnie z ZE PAK chcemy pokazać, że istnieje alternatywa dla Wielkopolski i jej mieszkańców zatrudnionych dzisiaj w jednym z największych w Polsce kompleksów górniczo-energetycznych węgla brunatnego, który wspiera bezpieczeństwo energetyczne tego regionu i całego kraju, a w przyszłości może się przekształcić w prężny ośrodek zielonych innowacji - dodaje Bartosz Fedurek, dyrektor w Ørsted Polska odpowiedzialny za współpracę z ZE PAK.

Wspólna inwestycja PAK i Orsted to również nowe miejsca pracy oraz zaangażowanie wielu polskich firm w realizację projektu.

***

Utworzenie konsorcjum z 50-proc. udziałem każdej z firm oficjalnie rozpoczyna drogę ZE PAK i Ørsted do pozyskanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę farm wiatrowych w ramach drugiej fazy rozwoju rynku, gdzie polski rząd ma rozdzielić 11 lokalizacji o łącznej szacowanej mocy ok. 11 GW. Sukces w tym postępowaniu administracyjnym otworzy firmom drogę do planowanych w 2025 i 2027 roku aukcji na wsparcie w postaci kontraktu różnicowego (CfD).

***