Projekt dotyczący wytwarzania wodoru na skalę przemysłową przy wykorzystaniu OZE przechodzi do następnej fazy

Zabezpieczono finansowanie w wysokości 7,5 miliona funtów na drugą fazę projektu Gigastack, który ma na celu wypracowanie i wdrożenie technologii umożliwiających tanią, bezemisyjną produkcję wodoru na skalę przemysłową w Wielkiej Brytanii. Konsorcjum projektowe obejmuje ITM Power, Ørsted, Phillips 66 Limited i Element Energy.

Dofinansowanie w wysokości 7,5 mln GBP przyznane zostało w ramach konkursu prowadzonego przez brytyjski Departament Biznesu, Strategii Energetycznej i Przemysłowej (BEIS) w zakresie dostaw wodoru i zostanie przeznaczone na rzecz realizacji kolejnej fazy projektu Gigastack, Gigastack,

prowadzony przez ITM Power, Ørsted, Phillips 66 Limited i Element Energy, jest projektem demonstracyjnym który pokaże, w jaki sposób wodór pochodzący z morskiej energetyki wiatrowej może wesprzeć brytyjski cel neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Produkcja wodoru tradycyjnie wiązała się z wysoką emisją dwutlenku węgla, ale przy wykorzystaniu odnawialnej energii elektrycznej, np. z morskiej farmy wiatrowej, proces produkcji wodoru z wody (elektroliza) może zostać całkowicie zdekarbonizowany. Dzięki wykorzystaniu czystego wodoru branże energochłonne oraz sektor transportu wykorzystujące paliwo wodorowe, będą miały możliwość znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych. .

W ramach wstępnej fazy projektu Gigastack, która zakończyła się w 2019 r., ITM Power opracowało projekt niedrogiego, modułowego stosu elektrolizera o mocy 5 megawatów (MW). Projekt realizowany jest we współpracy z Ørsted i Element Energy, gdzie rolą Ørsted jest umożliwienie lepszego zrozumienia potencjalnych synergii z morskimi farmami wiatrowymi podczas gdy współpraca z Element Energy umożliwia przeprowadzenie analizy rynku i zbadanie modeli biznesowych dla pierwszych elektrolizerów o mocy 100 MW, które mogą być wdrażane na skalę przemysłową.

W ramach drugiej fazy projektu, który otrzymał obecnie dofinansowanie z departamentu BEIS, konsorcjum przeprowadzi badanie Front-End Engineering Design („FEED”) systemu elektrolizera o mocy 100 MW, wykorzystującego etapowe instalacje o mocy nominalnej 20 MW.

Badanie FEED dostarczy kluczowych danych dla rozwoju technologii czystego wodoru, albowiem przeanalizuje kompleksowe, pilotażowe wdrożenie technologii elektrolizera nowej generacji ITM Power wykorzystującego energię odnawialną płynącą z morskiej farmy wiatrowej Hornsea Two firmy Ørsted, a uzyskany czysty wodór dostarczy do odbiorcy przemysłowego, Rafinerii Humber firmy Phillips 66 Limited. Głównym celem projektu Gigastack jest zidentyfikowanie prawnych, handlowych i technicznych barier dla zastosowania technologii czystego wodoru, na skalę przemysłową .

W ramach drugiej fazy ITM Power zainstaluje i przetestuje zarówno swój stos elektrolizera nowej generacji, jak i półautomatyczne maszyny produkcyjne wymagane do wielkoskalowej i masowej produkcji tych nowych, dużych, tanich stosów.

Anders Christian Nordstrøm, wiceprezes ds. wodoru w firmie Ørsted, powiedział:

„Tworzenie wodoru z wykorzystaniem morskiej energetyki wiatrowej naprawdę ma potencjał w zakresie dekarbonizacji procesów przemysłowych, a teraz potrzebne jest zwiększenie skali produkcji czystego wodoru i obniżenie jej kosztów. Obserwowaliśmy to w przypadku morskiej energetyki wiatrowej. Dzięki współpracy przemysłu i rządu nastąpiło szybkie wdrożenie nowych technologii i znaczna redukcja kosztów. Gigastack ma na celu uczynienie tego samego z wodorem. Przy odpowiednich kosztach ta technologia może odegrać ogromną rolę w realizacji brytyjskich celów klimatycznych. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego projektu w regionie Humber, regionie w którym jesteśmy bardzo aktywni, poprzez realizację największych na świecie morskich farm wiatrowych, Hornsea One i Two. Wraz z tymi wdrożeniami ustanawiamy światowe standardy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na dużą skalę”.

Darren Cunningham, Lead Executive UK i General Manager Humber Refinery, Phillips 66 Limited powiedział:

„Phillips 66 Limited jest podekscytowany, że może być zaangażowany w projekt Gigastack. Projekt ten jest zgodny z naszymi osiągnięciami w zakresie rozwoju nowych, niskoemisyjnych nisz rynkowych w Wielkiej Brytanii i na świecie, w oparciu o nasze innowacyjne technologie, które są kluczem do produkcji akumulatorów litowo-jonowych, a także ostatnio o nasze biopaliwa produkowane z oleju spożywczego”.

„Region Humber ma wyjątkowy potencjał w Wielkiej Brytanii w zakresie wdrażania czystego wodoru na dużą skalę. Bezpośredni dostęp do istniejącej morskiej energetyki wiatrowej i rozwiniętej bazy przemysłowej z zapotrzebowaniem na wodór w rafinerii Humber firmy Phillips 66 Limited stanowi idealną okazję do opracowania nowego modelu opartego o produkcję czystego wodoru, gdzie surowcem jest tylko woda i energia odnawialna ”.

Dr Graham Cooley, dyrektor generalny ITM Power, powiedział:

„Druga faza Gigastack obejmuje zwiększenie skali, produkcję masową i badanie FEED dotyczące wdrożenia rafinerii. Projekt zaowocuje skalowalnym światowej klasy systemem do produkcji taniego, czystego wodoru”.

Partnerzy projektu

Gigastack łączy:

  • ITM Power, twórcę i dostawcę światowej klasy systemów wodorowych z 16-letnim doświadczeniem;
  • Ørsted, firmę zajmująca się energią odnawialną z 25-letnim doświadczeniem we wdrażaniu i obsłudze farm wiatrowych;
  • Phillips 66 Limited, brytyjską spółkę zależna międzynarodowej, zdywersyfikowanej firmy energetycznej i właściciela rafinerii Phillips 66 Humber, jednej z najbardziej złożonych rafinerii w Europie;
  • oraz Element Energy, firmę konsultingową o zerowej emisji dwutlenku węgla z 17-letnim doświadczeniem w projektach technologii wodorowych.

Szczegóły dotyczące projektu

  • ITM Power sfinalizuje projekty produkcyjne i przetestuje nową generację technologii stosu elektrolizera, która umożliwia stosowanie bardzo dużych stosów (do 5 MW), zmniejszając w ten sposób koszty i zwiększając wydajność. Umożliwi to przyszłe wdrożenie systemów elektrolizerów o mocy 100 MW.
  • ITM Power zainstaluje i przetestuje półautomatyczne maszyny produkcyjne wymagane do wielkoskalowej i masowej produkcji tych dużych, niedrogich stosów. ITM Power usunie wąskie gardła i zweryfikuje kompletny system produkcyjny zdolny do dostarczania setek megawatów elektrolizerów rocznie (początkowy cel 300MW / rok, wzrost do 1GW / rok).
  • Konsorcjum kierowane przez Ørsted przeprowadzi badanie FEED dotyczące zastosowania systemu elektrolizera o mocy 100 MW, wykorzystującego energię odnawialną bezpośrednio z morskiej farmy wiatrowej Hornsea Two i dostarczającego uzyskany odnawialny wodór do rafinerii Phillips 66 Humber, gdzie zmniejszy emisję CO2 z rafinerii poprzez zmniejszenie zużycia wodoru pochodzącego z paliw kopalnych.
  • Na 100 MW będą składały się układy modułów elektrolizera o mocy 20 MW, obejmujące wszystkie aspekty dynamiki i integracji odnawialnych źródeł wodoru w oparciu o energię z morskiej energetyki wiatrowej.
  • W badaniu uwzględnione zostaną warunki rynkowe i regulacyjne wymagane do zainstalowania elektrolizera o mocy do (a potencjalnie nawet większej) o mocy 100 MW.

O firmie ITM Power plc

ITM Power plc produkuje zintegrowane rozwiązania w zakresie energii wodorowej do równoważenia sieci, magazynowania energii i produkcji zielonego wodoru do transportu, odnawialnego ciepła i chemikaliów. ITM Power plc została dopuszczona do obrotu na rynku AIM londyńskiej giełdy papierów wartościowych w 2004 r. w październiku 2019 r. spółka ogłosiła zakończenie zbiórki 58,8 mln GBP, w tym subskrypcję 38 mln GBP przez Linde, wraz z utworzeniem wspólnego -zainicjuj z Linde skupienie się na dostarczaniu ekologicznego wodoru do dużych projektów przemysłowych na całym świecie. ITM Power podpisała we wrześniu 2015 r. umowę na lokalizację placu budowy z Shell na stacje tankowania wodoru (która została rozszerzona w maju 2019 r. na autobusy, ciężarówki, pociągi i statki), a w styczniu 2018 r. umowę na rozmieszczenie elektrolizera o mocy 10 MW w rafinerii Shell w Nadrenii. ITM Power ogłosił dzierżawę największej na świecie fabryki elektrolizerów w Sheffield o mocy 1 GW (1000 MW) rocznie w lipcu 2019 r. Ich klienci i partnerzy to m.in. Sumitomo, Ørsted, National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, Gasunie, RWE, Engie , BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai i Anglo American.

O Ørsted

Wizja Ørsted to świat oparty wyłącznie o odnawialne źródła energii. Ørsted opracowuje, buduje i obsługuje morskie oraz lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i elektrownie bioenergetyczne oraz dostarcza swoim klientom produkty energetyczne. Ørsted zajmuje pierwsze miejsce w indeksie Corporate Knights 2020, obejmującym 100 najbardziej zrównoważonych korporacji na świecie i jest uznawany przez CDP Climate Change A List za światowego lidera w działaniach na rzecz klimatu. Ørsted z siedzibą w Danii zatrudnia 6500 osób. Akcje Ørsted są notowane na giełdzie Nasdaq Copenhagen (Orsted). W 2019 roku przychody grupy wyniosły 67,8 mld DKK (9,1 mld EUR). Odwiedź orsted.com lub śledź nas na Facebooku, LinkedIn, Instagramie i Twitterze.

O Phillips 66

Phillips 66 Limited jest spółką zależną Phillips 66, firmy zajmującej się zdywersyfikacją produkcją energii i logistyką. Dysponując portfelem firmy Midstream, chemiczne, rafineryjnych oraz marketingowych i specjalistycznych, firma przetwarza, transportuje, przechowuje i sprzedaje paliwa i produkty na całym świecie. Siedziba firmy zlokalizowanej w Houston i zatrudnia 14500 pracowników zaangażowanych w bezpieczeństwo i doskonałość operacyjną. Phillips 66 posiadał aktywa o wartości 59 miliardów dolarów na dzień 30 września 2019 r. Rafineria Humber firmy Phillips 66 Limited znajdująca się w północnym Lincolnshire znajdowanie energii, poprawiając jakość życia od ponad 50 lat. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź http://www.phillips66.com

O Element Energy

Element Energy - dynamiczna i rozwijająca się firma doradztwa strategicznego w zakresie energii. Specjalizuje się w inteligentnej technologii energii zeroemisyjnej i pomaga swoim klientom (z sektorów transportu, energetyki i budownictwa) zrozumieć energię zeroemisyjną. W ciągu ostatniej dekady zebrali zespół ekspertów z Cambridge, Londynu, Yorku i Lille, którzy dostarczają rzetelnych informacji technicznych na temat produktów o zerowej dwutlenku węgla. www.element-energy.co.uk