Indeks Global 100: Ørsted najbardziej zrównoważoną firmą na świecie

Davos, Szwajcaria: Ørsted, firma zajmująca się produkcją i dystrybucją energii odnawialnej, została uznana za najbardziej zrównoważoną firmę na świecie według ogłoszonego dzisiaj rankingu Global 100.
Po zakończeniu fundamentalnej transformacji działalności operacyjnej i przejścia z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii w ciągu ostatniej dekady, Ørsted wzywa wszystkie kraje i firmy do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, aby pomóc ograniczyć globalne ocieplenie oraz zatrzymać wzrost temperatury Ziemi poniżej 1,5 °C w stosunku do czasów preindustrialnych

Światowy lider w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej osiągnął lepsze wyniki niż ponad 7300 globalnych firm z miliardowymi przychodami, zajmując 1. miejsce w indeksie Corporate Knights 2020, obejmującym 100 najbardziej zrównoważonych korporacji na świecie. Ørsted jest pierwszą firmą energetyczną, która znalazła się na szczycie indeksu.

Dla Ørsted pozycja najbardziej zrównoważonej firmy na świecie jest uznaniem jej strategicznej i fundamentalnej transformacji działalności operacyjnej z paliw kopalnych na zieloną energię w ciągu ostatniej dekady.

Henrik Poulsen, dyrektor generalny Ørsted, mówi:
„Jesteśmy niezmiernie dumni, że jesteśmy najbardziej zrównoważoną firmą na świecie. Od samego początku, jako tradycyjna firma energetyczna wykorzystująca paliwa kopalne, przekształciliśmy się w jedną z największych na świecie firm zajmujących się energią odnawialną. Każdego dnia dostarczamy rozwiązania w zakresie zielonej energii na dużą skalę, aby przeciwdziałać zmianie klimatu, która stanowi jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów”.

Od 2006 r. Firma zmniejszyła emisję dwutlenku węgla z produkcji energii i działalności operacyjnej o 83% i do 2025 r. będzie właściwie neutralna wobec klimatu. Obecnie morskie farmy wiatrowe zbudowane przez Ørsted zapewniają zieloną energię ponad 13 milionom ludzi, a Ørsted ma na celu zwiększyć tę liczbę do 50 milionów ludzi do 2030 roku.

Zdolność Ørsted do znacznego rozwoju swojej działalności, przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, miała kluczowe znaczenie dla osiągnięcia najwyższego miejsca w indeksie Global 100.

Niezbędna zmiana w kierunku odnawialnych źródeł energii

Ørsted zdecydował się zmienić swój model biznesowy dekadę temu, zdając sobie sprawę, że działalność operacyjna firmy oparta o wydobycie i spalanie paliw kopalnych przestała być zrównoważona. Od tego czasu firma odegrała kluczową rolę w rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej (MEW) na skalę przemysłową, stała się światowym liderem MEW i jedną z najszybciej rozwijających się firm energetycznych na świecie.

W większości krajów świata Morska Energetyka Wiatrowa jest tańszą niż nowe bloki węglowe czy gazowe , co czyni ją kluczową technologią w obliczu globalnej, niskoemisyjnej transformacji. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) MEW może zapewnić zieloną energię setkom milionów ludzi. Niestety mimo dostępnych, niskoemisyjnych technologii prawie 75% wszystkich globalnych emisji gazów cieplarnianych nadal pochodzi ze spalania paliw kopalnych na potrzeby produkcji energii, a emisje dwutlenku węgla wciąż rosną.

„Jesteśmy wdzięczni, że zostaliśmy uznani za najbardziej zrównoważoną firmę na świecie, ale wolelibyśmy, aby świat rozwijał się w sposób bardziej zrównoważony. Globalne emisje gazów cieplarnianych rosną od dziesięcioleci i obecnie osiągają najwyższy poziom w historii. Nie mamy czasu do stracenia, jeśli chcemy powstrzymać globalne ocieplenie i zmniejszyć o połowę globalne emisje do 2030 r., zgodnie z zaleceniami nauki”- mówi Henrik Poulsen.

Poulsen kontynuuje: „Dysponujemy niezbędnymi technologiami, aby przekształcić światowe systemy energetyczne. Kraje i przedsiębiorstwa muszą współpracować i podjąć śmiałe kroki w celu przyspieszenia zielonej transformacji, zmniejszenia emisji i ograniczenia wzrostu temperatury na Ziemi do granicy 1,5°C, w stosunku do czasu preindustrialnych – jesteśmy to winni obecnym i przyszłym pokoleniom”.

Dekarbonizacja jako wyznacznik strategii

Kiedy 10 lat temu Ørsted wyznaczył swój pierwszy cel w zakresie dekarbonizacji, firma oszacowała, że przejście z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii zajmie trzydzieści lat. Od tego czasu redukcja emisji dwutlenku węgla i zielona transformacja stały się Gwiazdą Polarną strategii Ørsted, pomagając firmie w dokonaniu fundamentalnej zmiany w ciągu zaledwie dziesięciu lat.

Z jasnym planem osiągnięcia neutralności klimatycznej zarówno dla produkcji energii jak i całej działalności operacyjnej firmy, Ørsted wkracza teraz na kolejną etap swojej podróży do dekarbonizacji, uruchamiając nowy program redukcji emisji dwutlenku węgla w całym, swoim łańcuchu dostaw.

„Zacieśniamy współpracę z naszymi największymi i najważniejszymi dostawcami, aby współpracować z nimi nad redukcją ich emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z wytycznymi nauki i zachęcać ich do prowadzenia działalności w oparciu o zieloną energię” - mówi Henrik Poulsen i kontynuuje:

„Firma Ørsted stała się biznesem zrównoważonym i dochodowym, ponieważ wdrażanie odnawialnych źródeł energii stało się filarem naszej strategii biznesowej. Firmy, które nie podejmują teraz działań w celu dekarbonizacji, ryzykują, że ich modele biznesowe znajdą się pod presją w niedługiej przyszłości. Zachęcamy wszystkie firmy do uczynienia dekarbonizacji kluczową częścią swojej strategii”.

O postępach w programie dekarbonizacji Ørsted świadczą skoki w rankingu Global 100: 70. miejsce w 2018 r., 4. miejsce w 2019 r. i 1. miejsce w 2020 r.

Nadchodzące kluczowe kamienie milowe w programie dekarbonizacji Ørsted

Do 2023 roku:

  • Zakończyć proces wycofywania się firmy z paliw kopalnych i przekształcić elektrociepłownie Ørsted z węgla na certyfikowaną zrównoważoną biomasę.

Do 2025 roku:

  • Zredukować emisje dwutlenku węgla o 98% w produkcji i działalności w porównaniu z rokiem 2006, dzięki czemu firma stanie się zasadniczo neutralna klimatycznie. Obecna redukcja wynosi 83%.
  • Zmienić flotę samochodów służbowych na samochody w 100% elektrycznae

Do 2032 roku:

  • Zmniejszyć emisje gazów cieplarniancych w łańcuchu dostaw i handlu energią o 50% w porównaniu z 2018 r. Wiąże się to z zaangażowaniem dostawców w zwiększenie udziału zielonej energii w produkcji, transporcie i montażu komponentów dla morskich farm wiatrowych oraz stopniowe ograniczanie handlu gazem kopalnym.

O rankingu

  • Corporate Knights, firma wydawnicza i badawcza z siedzibą w Toronto, przeanalizowała publicznie dostępne dane dotyczące wskaźników finansowych i zrównoważonego rozwoju 7.395 firm o przychodach przekraczających 1 miliard USD.
  • Coroczny indeks Global 100 najbardziej zrównoważonych firm na świecie jest miarodajnym i powszechnie szanowanym indeksem wyników korporacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju i jest ogłaszany co roku przy okazji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.
  • Według Corporate Knights, Ørsted awansował z czwartego na pierwsze miejsce w indeksie Global 100, głównie dlatego, że firma zwiększyła udział przychodów uzyskanych z energii odnawialnej o 10% z 58,4% do 68,1%. Co więcej firma ograniczyła emisje gazów cieprlanianyhc i zużycie wody o ponad 50% przy jednoczesnym wzroście dochodów z działalności operacyjnej..
  • Ørsted wypadł również dobrze w zakresie wskaźników, takich jak stawka płaconych podatków i zróżnicowanie płci w zarządach.
  • Corporate Knights twierdzi, że spółki z listy Global 100 mają zwykle dłuższą żywotność i zapewniają wyższe roczne zwroty z inwestycji netto niż porównywalne spółki z indeksu MSCI All Country World.
  • W indeksie Global 100, 2020 49 firm pochodzi z Europy, 29 z USA i Kanady, a 18 z Azji.